go to english version   poczt@  
 30.06.2015
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Szanowni Państwo,

pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom oraz Pracodawcom za udział w projekcie "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim", który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i poinformować o planowanym na 30 czerwca 2015 roku terminie zakończenia projektu. W związku z tym od 1 lipca 2015 roku przestaje funkcjonować biuro projektu przy ulicy Wolskiej 11A w Lublinie, wraz z numerami telefonów i adresami e-mail. Od 1 lipca 2015 wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres:

e-mail: info@europerspektywa.pl
lub adres firmy: Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA,
ul. Różana 22/18, 20-538 Lublin.

W sprawach pilnych i bardzo ważnych można się również kontaktować telefonicznie z właścicielką firmy - Panią Beatą Romejko dzwoniąc na numer telefonu: 691 090 447.

Pozdrawiamy serdecznie w imieniu całego zespołu projektu i życzymy wszystkiego najlepszego na dalszej drodze rozwoju zawodowego.

29.06.2015
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Szanowni Państwo,

pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom oraz Pracodawcom za udział w projekcie "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja", który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i poinformować o planowanym na 30 czerwca 2015 roku terminie zakończenia projektu. W związku z tym od 1 lipca 2015 roku przestaje funkcjonować biuro projektu przy ulicy Wolskiej 11A w Lublinie, wraz z numerami telefonów i adresami e-mail. Od 1 lipca 2015 wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres:

e-mail: info@europerspektywa.pl
lub adres firmy: Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA,
ul. Różana 22/18, 20-538 Lublin.

W sprawach pilnych i bardzo ważnych można się również kontaktować telefonicznie z właścicielką firmy - Panią Beatą Romejko dzwoniąc na numer telefonu: 691 090 447.

Pozdrawiamy serdecznie w imieniu całego zespołu projektu i życzymy wszystkiego najlepszego na dalszej drodze rozwoju zawodowego.

1.06.2015
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Zakończylimy realizację staży oraz całej ścieżki wsparcia dla ostatnich 2 grup Uczestników Projektu. Przypominamy o kompletowaniu i przekazywaniu dokumentów na zakończenie stażu do Pana Konrada Skorupy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu i wyrażamy nadzieję, że udział w naszym przedsięwzięciu przyniesie dla Państwa wiele korzyści oraz pomoże Państwu aktywnie poszukiwać zatrudnienia w przyszłości

1.06.2015
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Zakończyliśmy realizację staży oraz całej ścieżki wsparcia dla ostatnich 2 grup Uczestników Projektu. Przypominamy o kompletowaniu i przekazywaniu dokumentów na zakończenie stażu do Pani Ewy Krajewskiej z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, filia w Bełżycach. Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu i wyrażamy nadzieję, że udział w naszym przedsięwzięciu przyniesie dla Państwa wiele korzyści oraz pomoże Państwu aktywnie poszukiwać zatrudnienia w przyszłości

4.05.2015
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Rozpoczał się ostatni miesiac realizacji staży zawodowych w ramach projektu. Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu sa zadowoleni z pracy oraz nauczyli się wykorzystywać zdobyte na szkoleniu umiejętności w praktyce. W przypadku pytań zwiazanych zakończeniem staży zawodowych zapraszamy do kontaktu.


27.04.2015
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Zbliża sie ostatni miesiac odbywania przez uczestników projektu staży zawodowych (kierunki: Operator koparko-ładowarki oraz Technolog robót wykończeniowych) Przypominamy o możliwosci skorzystania z pośrednictwa pracy przez osoby, które wcześniej ukończyły udział w stażu zawodowym oraz w projekcie. Pośrednikiem pracy jest Pani Ewa Krajewska z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie - Filia w Bełżycach, z którą można kontaktować się telefonicznie oraz osobiście w siedziebie PUP w Bełżycach.

27.03.2015
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

W dalszym ciągu są realizowane staże zawodowe dla V i VI grupy Uczestników Projektu. W przypakdku pytań związanych z realizacją stażu lub jego zakończeniem a także w przypadku pytań o pośrednictwo pracy po zakończeniu projektu zapraszamy do kontaktu.

27.02.2015
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

W lutym sześciomiesięczny staż zawodowy zakończyły Uczestniczki kursu "Sekretarka europejska z językiem angielskim i obsługą komputera". Wszystkie Panie otrzymały zaświadczenia o ukończeniu stażu. Celem stażu było nabycie praktycznych umiejętności z zakresu: organizacji pracy w biurze, zarządzania sekretariatem, wykorzystania komputera do pracy w biurze oraz języka angielskiego. Wszystkie Panie pozytywnie oceniły udział w projekcie "Aktywny rynek pracy w powicie lubelskim - II edycja".

18.02.2015
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Przypominamy o możliwości skorzystania z pośrednictwa pracy oferowanego w ramach projektu dla osób, którym nie udało się otrzymać zatrudnienia po zakończeniu stażu zawodowego. Pośrednikiem pracy jest Pan Konrad Skorupa, z którym można kontaktować się telefonicznie oraz osobiście w Urzędzie Pracy w Kraśniku w pokoju nr 400, tel. 81 825 52 99.

30.01.2015
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

W styczniu Uczestnicy kursów: "Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej", "Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych", "Spawacz TIG" zakończyli sześciomiesięczne staże zawodowe. Celem stażu było umożliwienie uczestnikom projektu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą. Wszystkie osoby, które zakończyły staż otrzymały zaświadczenia potwierdzające nabyte doświadczenie w zakresie określonym w programie stażu.

22.01.2015
W ramach projektu "":

Przypominamy o zbliżającym się zakończeniu realizacji staży zawodowych dla części osób z III i IV grupy Uczestników Projektu. Liczymy, że wszyscy uczestnicy poszerzyli zdobytą na szkoleniu wiedzę oraz znacząco podnieśli umiejętności praktyczne związane z wykonywanymi przez nich zawodami.

Zwracamy się z prośbą, zarówno do uczestników jak i pracodawców, o jak najszybsze dostarczanie dokumentów na zakończenie stażu do biura projektu przy ulicy Wolskiej 11A w Lublinie lub do Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. Wszystkie dokumenty były przesyłane Państwu drogą e-mailową.

Pragniemy również przypomnieć pracodawcom, którzy w umowach stażowych zobowiązali się zatrudnić UP po zakończeniu realizacji stażu, o konieczności przekazywania nam kserokopii zawartych umów.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i przypominamy o możliwości pomocy w znalezieniu kolejnej pracy.

17.12.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":
Informujemy, że w grudniu rozpoczęły się staże dla V i VI grupy Uczestników Projektu, którzy ukończyli kursy "Technolog robót wykończeniowych" oraz "Magazynier z obsługą wózka widłowego, komputera i kasy fisklanej". Wszystkim życzymy sukcesów zawodowych i liczymy, że staże będą speniały Panów oczekiwania.

Życzymy ponadto wszystkim Uczestnikom Wesołych i pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku :)

28.11.2014
Informujemy, że w obecnym miesiącu zakończyły się szkolenia z zakresu "Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej" oraz "Technolog robót wykończeniowych". Gratulujemy wyników egzaminów i życzymy powodzenia na stażach rozpoczynających się od grudnia 2014 r. : )

13.11.2014
W dniu 14 października 2014 r. przedstawiciel Europerspektywy - Michał Czyżowicz - wziął udział w wizycie studyjnej z udziałem Bułgarów, organizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie. Na spotkaniu przedstawiono innowacyjny projekt zrealizowany przez Europerspektywę w latach 2010-2012 pod tytułem "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością". Po omówieniu głównych celów i efektów projektu odbyła się krótka dyskusja, podczas której odpowiadano na pytania zadawane przez zagranicznych gości. Dziękujemy za zainteresowanie, a chętnych zapraszamy na stronę internetową projektu: www.ip.europerspektywa.pl28.10.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Serdecznie zapraszamy pracodawców z terenu powiatu lubelskiego oraz miasta Lublin do przyjęcia na 6-miesięczny staż zawodowy Uczestników Projektu. Uczestnicy obecnie odbywają szkolenie w następujących zawodach:

- Operator koparko-ładowarki,
- Technolog robót wykończeniowych.

Staże zawodowe rozpoczynają się od grudnia 2014 roku. W ramach staży uczestnicy otrzymają: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, ubezpieczenie NNW.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Pyź z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinia, Filia w Bełżycach pod nr telefonu: 81 517-32-40, 81 517-37-70, pok. 7 oraz Pani Agnieszka Piechota pod nr telefonu: 81 444-50-98.

27.10.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Przypominamy o zbliżającym się zakończeniu realizacji staży zawodowych dla I i II grupy Uczestników Projektu. Liczymy, że wszyscy uczestnicy poszerzyli zdobytą na szkoleniu wiedzę oraz znacząco podnieśli umiejętności praktyczne związane z wykonywanymi przez nich zawodami.

Zwracamy się z prośbą, zarówno do uczestników jak i pracodawców, o jak najszybsze dostarczanie dokumentów na zakończenie stażu do biura projektu przy ulicy Wolskiej 11A w Lublinie lub do Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. Wszystkie dokumenty były przesyłane Państwu drogą e-mailową.

Pragniemy również przypomnieć pracodawcom, którzy w umowach stażowych zobowiązali się zatrudnić UP po zakończeniu realizacji stażu, o konieczności przekazywania nam kserokopii zawartych umów.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i przypominamy o możliwości pomocy w znalezieniu kolejnej pracy.

17.10.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Uprzejmie informujemy, że szkolenie Technolog robót wykończeniowych (150 godzin) odbędzie się w dniach 21.10 - 26.11.2014 r. Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie ZDZ w Lublinie, ul. Królewska 15.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Harmonogram zajęć do pobrania tutaj.

03.10.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Uprzejmie informujemy, iż znane są już terminy szkolenia "Operator koparko-ładowarki".

Szkolenie rozpocznie się 08.10.2014 (środa) - zakończy 13.11.2014 (czwartek). Szczegóły organizacyjne wraz ze szczegółowym harmonogramem zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Harmonogram zajęć do pobrania tutaj.

30.09.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Uprzejmie informujemy, iż znane są już terminy szkoleń dla V i VI grupy Uczestników projektu.

Szkolenie "Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i kasy fiskalnej" - 184 godziny: rozpocznie się 08.10.2014 (środa) - zakończy 07.11.2014 (piątek). Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie ZDZ, Centrum Kształcenia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik w godzinach: 8.00 - 16.00.

Szkolenie "Technolog robót wykończeniowych" - 150 godzin: rozpocznie się 16.10.2014 (piątek) - zakończy 20.11.2014 r. (czwartek). Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie ZDZ, Centrum Kształcenia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik w godzinach: 8.00 - 14.00.

Szczegóły organizacyjne wraz ze szczegółowym harmonogramem zostaną podane na pierwszych zajęciach.

17.09.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

W dniach 15-16.09.2014 r. odbyły się Warsztaty motywacyjno- psychologiczne dla 1 grupy Uczestników projektu. Cieszy nas stuprocentowa frekwencja oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Zajęcia dla kolejnej grupy odbędą się w dniach : 22-23.09.2014 r. w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, 20-036 Lublin, sala 10A. Serdecznie zapraszamy.

3.09.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Po zrekrutowaniu ostatnich dwóch grup Uczestników Projektu informujemy o terminach pierwszych form wsparcia organizowanych w ramach projektu:

Warsztaty psychologiczno-motywacyjne dla V grupy Uczestników Projektu (zakwalifikowanych na ścieżkę wsparcia opartą o zawód magazyniera) odbędą się w dniach 24-25 września 2014 roku w godz. 8.00 - 16.00. Indywidualne doradztwo zawodowe dla V grupy UP przewidziano w dniach 27 i 29 września 2014 roku.

Warsztaty dla VI grupy Uczestników Projektu odbędą się w terminie 11-12 września 2014 roku w godz. 8.00 - 16.00. Indywidualne doradztwo zawodowe dla II grupy UP przewidziano w dniach 15-16 września 2014 roku.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy w Kraśniku, ul. Lubelska 94, I piętro.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem PUP w Kraśniku pod nr telefonu (81) 825 58 99 oraz pracownikami biura projektu w Lublinie pod numerem telefonu (81) 444 58 16.

14.08.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Od początku sierpnia rozpoczęły się staże zawodowe dla III i IV grupy Uczestników Projektu (osoby po kursach "Kadry i płace" oraz "Spawacz TIG"). Osobom, które odbywają staż w miejscowości innej niż ta w której mieszkają, przypominamy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. Wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce do pobrania.

Życzymy sukcesów :)

30.07.2014
Z dniem 31 lipca 2014 r. kończy się projekt PI ART-AKTYWATOR. Z opracowanych podczas jego trwania rozwiązań korzystać będzie można nadal dzięki platformie internetowej www.art-aktywator.pl, do czego gorąco zachęcamy.

Na platformie można:
- dotrzeć do podstron poszczególnych artystów, nawiązać z nimi współpracę,
- obejrzeć portfolia i prace artystów, a także ich referencje,
- przeczytać lub zmieścić informacje o wydarzeniach związanych ze światem artystycznym.

Poprzez tę stronę mogą Państwo dotrzeć również do podręcznika "Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką" oraz do materiałów szkoleniowych.

Realizatorzy projektu PI ART-AKTYWATOR dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie kompleksowej ścieżki wsparcia dla osób związanych z kulturą i sztuką na rynku pracy.17.07.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Informujemy, że w najbliższych dniach zakończą się szkolenia zawodowe w zakresie "Spawacz TIG" oraz "Kadry i płace". Poszukujemy ostatnich brakujących miejsc stażowych dla Uczestników Projektu w firmach oraz instytucjach na terenie powiatu kraśnickiego oraz Lublina. Panom uczestniczącym w szkoleniu "Spawacz TIG" przypominamy, że po zakończeniu szkolenia należało będzie odebrać ubrania robocze.

06.06.2014

FILM PROMOCYJNY

W dniu 17.05.2014 r. na zajęciach "Windows Server 2012- Administracja" organizowanych w ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja" gościliśmy ekipę filmową, która kręciła film promocyjny pt. Jak za darmo rozwinąć firmę?.
Film dostępny jest tutaj.

17.06.2014

"Outplacement dla oświaty" nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty.


Jesteś nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbycie stażu zawodowego lub uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Weź udział w projekcie "Outplacement dla oświaty". Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.

O udział w projekcie mogą ubiegać się nauczyciele i pracownicy sektora oświaty, zamieszkujący powiaty: kraśnicki, świdnicki, janowski, lubartowski, łęczyński, lubelski ziemski oraz grodzki, którzy:

! Utracili zatrudnienie po 31 grudnia 2012 roku
! Zagrożeni są zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
! Nauczyciele w stanie nieczynnym
! Nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony / na zastępstwo

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

Szkolenia indywidualne dostosowane do potrzeb uczestników projektu
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczne
Pośrednictwo pracy
Staż
Subsydiowane zatrudnienie u nowego pracodawcy
Studia podyplomowe
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, a w nim:
Doradztwo (indywidualne i grupowe)
Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - do wys. 40 tys. PLN na osobę
Wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 6 do 12 miesięcy
Jednorazowy dodatek relokacyjny w wys. 5000 zł brutto (dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania)

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać:
Zwrot kosztów dojazdu
Stypendium szkoleniowe
Wyżywienie w trakcie szkolenia
Stypendium stażowe podczas odbywania stażu zawodowego u pracodawcy
Wynagrodzenie podczas odbywania zatrudnienia

UWAGA!

Projekt nie jest kierowany do pracowników, którzy posiadają umowy na czas nieokreślony, umowy cywilno - prawne oraz osób, które posiadają umowy czasowe na okres dłuższy niż czas trwania projektu.

* Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie Formularza Rekrutacyjnego w siedzibie partnera projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c
20-209 Lublin

Kontakt dla uczestników:
Beata Bojarczuk - asystent regionalny
mail: b.bojarczuk@puplublin.pl
Tel. 81 745 18 15; 745 18 16 wew. 260


06.06.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Za nami pierwszy miesiąc staży zawodowych organizowanych w ramach projektu. Miło nam poinformować, iż staże 10 Pań po szkoleniu "Samodzielny Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" oraz 10 Pań po szkoleniu "Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych" przebiegają bez zakłóceń ze 100% frekwencją.

Uczestnicy Projektu są zadowoleni z miejsc stażowych. Chwalą pracodawców za miłą atmosferę i zaangażowanie.

02.06.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Uprzejmie informujemy, iż znane są już terminy szkoleń dla III i IV grupy Uczestników projektu.

- Szkolenie "Kadry i płace" - 120 godzin: 23.06.2014 (poniedziałek) - 18.07.2014 (piątek). Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie ZDZ, Centrum Kształcenia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik w godzinach: 8.00 - 14.00.
- Szkolenie "Spawacz TIG" - 150 godzin: 13.06.2014 (piątek) - 21.07.2014 r. (poniedziałek). Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie ZDZ, Centrum Kształcenia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik w godzinach: 8.00 - 14.00.

Szczegóły organizacyjne wraz ze szczegółowym harmonogramem zostaną podane na pierwszych zajęciach.

29.05.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek w powiecie lubelskim - II edycja":

W czerwcu rozpoczną się szkolenia zawodowe dla 4 grup Uczestników Projektu. Organizacja zajęć przedstawia się następująco:

Szkolenie: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej 25.06.2014 r.- 22.07.2014 r.
Szkolenie: Spawacz TIG 04.06.2014r. - 10.07.2014 r.
Szkolenie: Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych 11.06.2014 r. - 24.07.2014 r.
Szkolenie: Sekretarka europejska z językiem angielskim i obsługą komputera 09.06.2014 r. - 05.08.2014 r.

Szkolenie Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych oraz Sekretarka europejska z językiem angielskim i obsługą komputera odbędą się Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych przy ul. Chopina 28, 20-023 Lublin. Zajęcia dla osób ze szkoleń Spawacz TIG oraz Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej będą się odbywać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na ul. Królewskiej 15, 20-109 Lublin.

29.05.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Informujemy, że szkolenia zawodowe dla III i IV grupy Uczestników Projektu (Kadry i Płace oraz Spawacz TIG), które odbędą się w czerwcu i lipcu 2014 r., zostaną zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku. Dokładne harmonogramy zajęć oraz wszelkie inne informacje zostaną Państwu przekazane w najbliższym czasie drogą telefoniczną oraz pojawią się na stronie internetowej projektu.

29.05.2014
6 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego, podczas którego dokonana została ocena walidacyjna produktu finalnego PI Art-Aktywator.
W związku z pozytywną oceną rozpoczął się kolejny etap projektu związany z upowszechnianiem i włączaniem do głównego nurtu polityki.

23.05.2014
W ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja" 31 maja rozpoczynamy szkolenie Technologia Wirtualizacji w środowisku Windows Server 2012.

Serdecznie zapraszamy!
Szkolenie


21.05.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Dnia 20 maja 2014 r. odbyły się ostatnie "Warsztaty motywacyjno-psychologiczne" dla grupy panów. Wszyscy Uczestnicy wykazali się wysoką frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem podczas warsztatów. Warsztaty motywacyjno-psychologiczne miały na celu podniesie wiary we własne siły, pokazanie możliwości zmiany swojej sytuacji zawodowej, radzenia sobie ze stresem. Opinie Uczestników po zajęciach wykazały, że ocenili oni bardzo pozytywnie przeprowadzone zajęcia.
W dalszym ciągu prowadzone jest "Indywidualne doradztwo zawodowe" dla Uczestników projektu. Osoby niepełnosprawne będą mieć zapewnione 2 dodatkowe godziny pracy z doradcą.

29.04.2014
Znamy już terminy zajęć dla III i IV grupy Uczestników projektu.

Warsztaty motywacyjno-psychologiczne dla Pań zakwalifikowanych na szkolenie "Kadry i płace" odbędą się w dniach 05-06 maja 2014 roku w godz. 8.00 - 16.00. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestniczek tego szkolenia przewidziano w dniach 08-09 maja 2014 roku, wg indywidualnego harmonogramu.
Warsztaty dla Panów zakwalifikowanych na szkolenie "Spawacz TIG" odbędą się w terminie 08-09 maja 2014 roku w godz. 8.00 - 16.00. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników tego szkolenia przewidziano w dniach 10 i 12 maja 2014 roku, wg indywidualnego harmonogramu.
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy w Kraśniku, ul. Lubelska 94, I piętro.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem PUP w Kraśniku pod nr telefonu (81) 825 58 99 oraz pracownikami biura projektu w Lublinie pod numerem telefonu (81) 444 58 16.

24.04.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Rozpoczęliśmy drugi etap rekrutacji Uczestników Projektu. Serdecznie zapraszamy mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w ściezkach wsparcia związanych z następującymi kursami: Operator koparko - ładowarki oraz Technolog robót wykończeniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z ankietą badającą poziom motywacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie - Filia w Bełżycach oraz w biurze projektu w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą do pobrania tutaj.

18.04.2014
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. biuro Europerspektywy oraz projektów przez nas realizowanych będzie nieczynne. Zapraszamy w dniach 30.04.2014 r. oraz 5.05.2014 r.

16.04.2014
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim - II edycja":

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji Uczestników Projektu na ścieżkę wsparcia opartą o następujące kursy: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych, Sekretarka europejska z językiem angielskim i obsługą komputera, Spawacz TIG. Osoby, które zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zapraszane na podpisywanie umów uczestnictwa.

Gratulujemy!

1.04.2014
W ramach projektu "PI ART-AKTYWATOR" dnia 31.03.2014 r. został złożony w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego opis produktu finalnego projektu innowacyjnego wraz z ostateczną wersją produktu finalnego.

24.03.2014
W ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja":

Trwa rekrutacja na szkolenie Windows Server 2012 - Administracja

Szkolenie obejmuje 40 godzin realizowanych w systemie weekendowym i odbędzie się w terminach:
Grupa 1: 12-13.04, 10-11.05, 24.05.2014
Grupa 2: 26-27.04, 17-18.05, 25.05.2014

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżki Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 - 70-411: Administering Windows Server 2012; kod szkolenia: MS 20411.

12.03.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":
Dnia 10.03.2014 r. I i II grupa Uczestników Projektu rozpoczęła udział w kolejnej formie wsparcia oferowanej w projekcie - szkoleniach zawodowych:

Szkolenie dla gr. I - "Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" - zajęcia tej grupy odbywają się w sali Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 116.
Szkolenie dla gr. II - "Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych" - odbywa się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Kraśniku, ulica Grodzka 15.br03.03.2014
Do dnia 7 marca 2014 r. trwa nabór na szkolenie pt. "Nowoczesne techniki sprzedaży" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu".
Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie


22.01.2014
15-16 marca 2014r. odbędzie się szkolenie z Cloud Computingu organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja"
Posiadamy ostatnie wolne miejsca! Zapraszamy!
Cloud computing

17.02.2014

Warsztaty motywacyjno-psychologiczne organizowane w ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim" w dn. 4-5 i 6-7.02.2014 r.22.01.2014
W ramach projektu "Klucz do Sukcesu - II edycja":

Zakończyliśmy realizację szkolenia Program do kosztorysowania robót budowlanych Norma PRO. Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie dla branży informatycznej - Cloud Computing. Szkolenie odbędzie się w weekend (16 godzin) w dniu 22-23 lutego 2014 r. dla jednej grupy 10-osobowej.
Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

22.01.2014
W ramach projektu "Klucz do Sukcesu - II edycja":

W styczniu rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenia z Microsoft SQL Server 2012 - Administracja (realizacja w marcu 2014 r.) oraz Windows Server 2012 - Administracja (realizacja kwiecień 2014 r.). Szkolenia odbywać się będą w weekendy (40 godzin).
Serdecznie zapraszamy.

22.01.2014
W ramach projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim":

Znamy już terminy pierwszych zajęć.
Warsztaty psychologiczno-motywacyjne dla I grupy Uczestników Projektu (zakwalifikowanych na ścieżkę wsparcia opartą o zawód sprzedawcy) odbędą się w dniach 4-5 lutego 2014 roku w godz. 8.00 - 16.00. Indywidualne doradztwo zawodowe dla I grupy UP przewidziano w dniach 6-7 lutego 2014 roku.
Warsztaty dla II grupy Uczestników Projektu odbędą się w terminie 6-7 lutego 2014 roku w godz. 8.00 - 16.00. Indywidualne doradztwo zawodowe dla II grupy UP przewidziano w dniach 11-12 lutego 2014 roku.
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy w Kraśniku, ul. Lubelska 94, I piętro.
O dokładnych terminach oraz godzinach rozpoczęcia zajęć Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani telefonicznie.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem PUP w Kraśniku pod nr telefonu (81) 825 58 99 oraz pracownikami biura projektu w Lublinie pod numerem telefonu (81) 444 58 16.

23.12.2013
Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie Nowoczesne techniki sprzedaży. Szkolenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców z branży turystycznej i ich pracowników. Odbędzie się ono w marcu tego roku, trwać będzie 32 godziny (dwa weekendy). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas zajęć. Na zakończenie szkolenia uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji w zakresie technik sprzedaży. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

23.11.2013
W listopadzie rozpoczyna się ważny etap projektu "PI ART-AKTYWATOR": uczestnicy panelu ekspertów przystąpią do analizy wyników testowania i opracowywania ostatecznej wersji Produktu Finalnego. Działania te będą oparte o wersję wstępną PF (składającą się z podręcznika aktywizacji społeczno-zawodowej osób związanych z kulturą i sztuką, platformy internetowej www.art-aktywator.pl, instrukcji do tej platformy a także scenariusza szkoleniowego z materiałami do przeprowadzenia szkoleń) oraz o raporty zawierające wnioski z jej testowania.

4.11.2013
Rozpoczęliśmy dziś realizację projektu "Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim".
Projekt realizowany będzie w terminie: 11.2013. - 06.2015. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku. W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie 60 osobom z terenu 8 gmin powiatu kraśnickiego obejmujące doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz staże.
Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentów rekrutacyjnych, które w najbliższym czasie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Grzegorza Ludery pod numerem: (81) 444 58 16 lub adresem e-mail: grzegorz@europerspektywa.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, wkrótce więcej informacji.

14.10.2013
Europerspektywa, Fundacja Aktywności Obywatelskiej oraz Fundacja Likejon mają zaszczyt zaprosić Państwa na debaty "Okrągłych Stołów", które odbędą się w dniu 17 października w Chatce Żaka przy ulicy Radziszewskiego 16 w Lublinie w godzinach 11:00 - 14:00.
W ramach spotkania zaprezentowana zostanie innowacyjna ścieżka wsparcia artystów na rynku pracy pn. "Art-Aktywator" oraz odbędą się sesje debat "okrągłych stołów" wokół tematów związanych z przemysłami kreatywnymi.
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na debaty "Okrągłego Stołu"

10.10.2013
12 października rozpocznie się szkolenie "Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW" w wymiarze 80 godzin. Uczestnicy szkolenia (10 osób) otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzić będzie do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Program szkolenia będzie obejmował m.in. wprowadzenie do języka PHP, programowanie w języku PHP, wprowadzenie do baz danych, aplikacje bazodanowe, korzystanie z technologii PHP/My SQL w ramach prostej aplikacji sieciowej. Życzymy sukcesów!

9.10.2013
Rozpoczęliśmy szkolenie pt. "Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk". Szkolenie będzie się odbywało dla 1 grupy 10-osobowej w terminie: X 2013 - XII 2013 i obejmie 80 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, podręcznik, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu AUTODESK. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i wyrażamy nadzieję, że każdy z uczestników zdobędzie umiejętności i kwalifikacje wymagane do obsługi programu Autocad.

9.10.2013
Rozpoczęliśmy szkolenie w zakresie języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenie obejmuje 90 godzin dydaktycznych i odbywać się będzie w terminie X-II 2014 dla 2 grup 10-osobowych. Na zakończenie szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzić będzie do uzyskania certyfikatu umiejętności językowych TELC.
Gratulujemy uczestnikom zakwalifikowania się na szkolenie i życzymy sukcesów w nauce języka.

23.09.2013
Od października rozpocznie się rekrutacja na szkolenie dla branży budowlanej "Program do kosztorysowania robót budowlanych ZUZIA" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja". Szkolenie odbędzie się w weekend (16 godzin) w styczniu 2014 r. dla jednej grupy 10-osobowej.
Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

23.09.2013
W ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja" rozpoczęliśmy szkolenie "Certyfikowany Europejski Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego" dla dwóch grup. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 6 września dla I grupy i w dniu 13 września dla II grupy. Tematyka dotycząca budownictwa pasywnego wywołała ogromne zainteresowanie wśród pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami.

23.09.2013
Prowadzimy zapisy na ostatnie miejsca na szkolenie "Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu". Zachęcamy Państwa do przesyłania zgłoszeń do biura projektu. Uczestnikom zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW i catering (ciepły posiłek i napoje). Na zakończenie szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzić będzie do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności i kwalifikacji.

23.09.2013
Zostały nam ostatnie miejsca na szkolenie z języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu". Zachęcamy Państwa do zapisów na szkolenie. Uczestnikom zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW i catering (ciepły posiłek i napoje). Szkolenie zakończy się egzaminem TELC oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności i kwalifikacje.

20.09.2013
Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na szkolenie "E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu". Zajęcia rozpoczną się 28 września. Uczestnicy będą mieli zagwarantowane materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW oraz catering (ciepły posiłek i napoje). Szkolenie zakończy się egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu ECCC.

16.09.2013
Wraz z końcem miesiąca Uczestnicy Projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" zakończą uczestnictwo w stażach zawodowych. Przypominamy Uczestnikom oraz pracodawcom o wypełnieniu dokumentów na zakończenie stażu, tj. sprawozdania ze stażu i opinii o stażyście oraz dostarczeniu ich do biura projektu w pierwszych dniach października.
Wyrażamy nadzieję, że wielu spośród Uczestników Projektu uzyska zatrudnienie w miejscach odbywania stażu, lub znajdzie satysfakcjonującą posadę w innych firmach.

5.08.2013
Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności, uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt. "Klucz do sukcesu- II edycja", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługę szkoleniową obejmującą 3 zadania:

Przeprowadzenie szkolenia "Certyfikowany Europejski Projektant/ Doradca Budownictwa Pasywnego"
Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
Przeprowadzenie egzaminów dla uczestników szkolenia

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz załącznikiem

15.07.2013
Trwa rekrutacja na szkolenie "Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu".
Szkolenie będzie się odbywało dla 2 grup. Rekrutacja trwać będzie do końca sierpnia 2013 r., a zajęcia prowadzone będą w terminie październik 2013 r. - styczeń 2014 r.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

10.06.2013
W ramach projektu "Klucz do sukcesu" prowadzimy REKRUTACJĘ na szkolenia dla branży turystycznej:
- j. angielski dla 2 grup na różnych poziomach znajomości języka. Zajęcia będą odbywały się w terminie od X.13 do II.14 (90 godz.) po godzinach pracy, popołudniami. Szkolenie zakończy się egzaminem TELC. Rekrutacja trwa do IX.2013.
- E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC. Zajęcia będą odbywały się w terminie od IX.2013 do I.2014 w weekendy. Rekrutacja trwa do VIII 2013 r.

Zapraszamy na szkolenia.

10.06.2013
Trwa rekrutacja na szkolenie "Certyfikowany Europejski Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego" organizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu - II edycja". Szkolenie będzie się odbywało w dwóch grupach w terminach:
I grupa - 6-8 września, 20-22 września, 11-13 października
II grupa - 13-15 września, 4-6 października, 18-20 października.

Szkolenie zakończy się egzaminem organizowanym przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o akredytowany przez niemiecki Passivhaus Institut Darmstadt.

Serdecznie zapraszamy!

10.06.2013
Z racji współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie firma Europerspektywa zaprasza do udziału w projekcie pt. "PI Staż z mentorem Twoim wyborem" zaadresowanym do absolwentów szkół wyższych, którzy przez ponad 12 miesięcy od ukończenia studiów nie podjęli zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy Państwu ulotkę informacyjną o projekcie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie pod numerem telefonu 81 745 18 16, wew. 275.

Ulotka - "PI Staż z mentorem Twoim wyborem"

10.06.2013
Zakończyliśmy szkolenie 3ds Max z certyfikatem Autodesk dla I grupy realizowane w ramach projektu "Klucz do sukcesu". Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty Autodesk.

04.06.2013
ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ NOWEGO PROJEKTU PT. "KLUCZ DO SUKCESU - II EDYCJA".
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2013 r. do 31.08.2014 r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 8.1.1. W projekcie będziemy organizować szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami z branż budowlanej oraz informatycznej.

Tematy szkoleń to:
- Certyfikowany Europejski Projektant/Doradca Budownictwa Pasywnego
- Program do kosztorysowania robót budowlanych ZUZIA
- Cloud Computing
- Microsoft SQl Server 2012 - Administracja
- Windows Server 2012 - Administracja
- Technologia wirtualizacji w środowisku Windows Server
- Usability - zasady budowania interfejsów użytkownika

Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentów rekrutacyjnych, które w najbliższym czasie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, wkrótce więcej informacji.

03.06.2013
W ramach projektu „Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim” rozpoczął się ostatni miesiąc realizacji staży zawodowych dla pierwszej grupy uczestników projektu. Przypominamy pracodawcom, którzy zagwarantowali zatrudnienie dla stażystów, o konieczności wywiązania się z zawartych umów.
Realizowane są w dalszym ciągu staże zawodowe dla drugiej grupy uczestników projektu. Zakończą się one we wrześniu i październiku 2013 roku.

08.05.2013
Obecnie w ramach projektu „Klucz do sukcesu” realizowane są 3 szkolenia:
- 3ds max z certyfikatem Autodesk - 2 grupy
- Marketing manager w branży turystycznej - 1 grupa

Uczestnicy szkoleń chwalą ich organizację oraz są zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć. Szkolenia cieszą się wysoką frekwencją i zaangażowaniem uczestników.

06.05.2013
W projekcie „PI ART-AKTYWATOR” rozpoczęliśmy realizację etapu testowania, w trakcie którego będziemy testować wszystkie wytworzone wstępne wersje produktów pośrednich, którymi są: 1. platforma internetowa www.art-aktywator.pl;
2. instrukcja do platformy;
3. podręcznik adresowany do instytucji rynku pracy, który szczegółowo omawia innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób po kierunkach związanych z kulturą i sztuką;
4. materiały szkoleniowe.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o przebiegu testowania.

06.05.2013
W ramach projektu „Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim” realizowana jest ostatnia forma wsparcia dla obu grup Uczestników Projektu, czyli staże zawodowe. Otrzymujemy wiele informacji o satysfakcji z nauki nowo zdobytych zawodów i mamy nadzieję, że przyniesie ona skutki w postaci dalszego zatrudnienia.
Przypominamy także Uczestnikom Projektu o przysługującym im urlopie wynoszącym 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych. Zwracamy się również z prośbą do pracodawców o terminowe dostarczanie list obecności i oryginałów zwolnień lekarskich do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

18.04.2013
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „PI ART-AKTYWATOR” wraz z opracowanymi produktami została pozytywnie oceniona przez eksperta i zaakceptowana dnia 16 kwietnia przez członków Regionalnej Sieci Tematycznej. W związku z powyższym realizacja projektu będzie kontynuowana, a następnym etapem projektu jest etap testowania, który rozpocznie się z początkiem maja.

27.03.2013
W kwietniu w ramach projektu „Klucz do sukcesu” rozpocznie zajęcia pierwsza grupa szkoleniowa: "3 ds. Max z certyfikatem Autodesk". Szkolenie będzie się odbywało w Lublinie w terminach: 6, 7, 20, 21 kwietnia, 11, 12, 25, 26 maja, 8, 9 czerwca.
W tym samym miesiącu rozpocznie się szkolenie "Marketing Manager w branży turystycznej". Szkolenie odbywać się będzie w Hrubieszowie w dniach: 18, 19, 29, 30 kwietnia, 13, 14, 27, 28 maja, 10, 11 czerwca.

07.03.2013
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców z terenu powiatu lubelskiego do przyjęcia na 6-miesięczny staż zawodowy uczestników projektu. Uczestnicy w okresie luty-marzec 2013 roku będą szkoleni w następujących zawodach:
- samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych,
- sprzedawca z obslugą kasy fiskalnej i komputera,
- florysta
Staże rozpoczynają się od kwietnia 2013 roku. W ich ramach uczestnicy otrzymają: stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, ubezpieczenie NNW.

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Rożenek z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie pod nr telefonu: 81 745 18 16 wew. 274 lub w pokoju 102.

Wniosek o organizację stażu dostępny jest tutaj.

28.02.2013
Zakończył się proces opracowywania wstępnej wersji produktu finalnego - innowacyjnego modelu ART-AKTYWATOR. W efekcie pracy trzech paneli ekspertów powstały wstępne wersje czterech produktów pośrednich:
1. platforma internetowa www.art-aktywator.pl;
2. instrukcja do platformy;
3. podręcznik adresowany do instytucji rynku pracy, który szczegółowo omawia innowacyjny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób po kierunkach związanych z kulturą i sztuką;
4. materiały szkoleniowe.
Wszystkie te produkty powstały w ramach współpracy Fundacji Aktywności Obywatelskiej z firmą Europerspektywa i Fundacją Likejon.

Eksperci zaangażowani przez lidera projektu i partnerów opracowali ponadto Strategię wdrażania projektu innowacyjnego, która z opracowanymi produktami została złożona do oceny przez Regionalną Sieć Tematyczną. W sytuacji pozytywnej oceny, w maju rozpocznie się proces testowania wypracowanego modelu, którego celem jest skuteczna pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia minimum 12 miesięcy od ukończenia studiów na kierunkach związanych z kulturą
i sztuką.


Zakończyła się również ewaluacja zewnętrzna wstępnej wersji produktu finalnego. Wyniki ewaluacji będą wykorzystane na kolejnych etapach projektu oraz będą wspierały procesy decyzyjne Zespołu Projektowego oraz Grupy Sterującej.

08.02.2012
Przekazujemy informacje o miejscach i terminach rozpoczęcia szkoleń organizowanych w ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim":

„Samodzielny księgowy z obsługą programów komputerowych„
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych
ul. Chopina 28, 20-023 Lublin
Czas trwania: 11.02.13 - 22.03.13, godz: 9:00 - 14:30 od Pn do Pt

„Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej„
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
Czas trwania: 25.02.13 - 22.03.13, godz: 9:00 - 14:30 od Pn do Pt

„Florysta„
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin
Czas trwania: 20.02.13 - 19.03.13, godz: 9:00 - 14:30 od Pn do Pt

Liczymy na wysoką frekwencję i życzymy uczestnikom szkoleń owocnej nauki!

03.01.2013
Z radością przekazujemy informacje o miejscach i terminach odbycia się pierwszej formy wsparcia zaplanowanej dla drugiej grupy uczestników projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim", jaką będą Warsztaty motywacyjno-psychologiczne:

- Kobiety w wieku 18-24l. : 14-15.01.2013 r., godz. 8:00-16:00, Biuro Karier UMCS przy ul. Sowińskiego 12, sala nr 4
- Kobiety w wieku 50+ : 21-22.01.2013 r., godz. 8:00-16:00, Biuro Karier UMCS przy ul. Sowińskiego 12, sala nr 4

--------------------------------

Bezpośrednio po zakończeniu się dwudniowych warsztatów, odbędzie się doradztwo zawodowe, którego terminy i miejsce zostały indywidualnie ustalone z każdą z uczestniczek.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

28.12.2012
W ramach projektu „Klucz do sukcesu” rozpoczęła się REKRUTACJA mikroprzedsiębiorców i ich pracowników na szkolenia: E-marketing w turystyce (I grupa), Marketing Manager w branży turystycznej oraz 3ds Max z certyfikatem Autodesk. Zgłoszenie do udziału w projekcie przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura tj. 8.00-16.00. Szczegółowe informacje na stronie projektu www.sukces.europerspektywa.pl.

21.12.2012
W ramach projektu "Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" zrealizowane zostały szkolenia zawodowe dla pierwszej grupy uczestników projektu (mężczyźni). Każde ze szkoleń zakończyło się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje i uprawniającym do podjęcia zatrudnienia w danej tematyce. Dla uczestników szkoleń są już przydzielone firmy, w których będą odbywać oni staż w okresie od stycznia do lipca 2013 roku.
Podpisano również wszystkie umowy uczestnictwa w projekcie dla grupy drugiej uczestników projektu (kobiety). Pierwsze formy wsparcia odbędą się w styczniu 2013 roku.

04.12.2012
3 grudnia 2012 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „Klucz do sukcesu”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.1.1. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami z następujących branż: turystyka, informatyka i budownictwo. Tematy szkoleń to:
- E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC,
- Marketing Manager w branży turystycznej,
- Nowoczesne techniki sprzedaży dla branży turystycznej,
- Język angielski dla turystyki,
- Podstawy programowania w PHP/MySQL i tworzenie stron WWW,
- Projektowanie AUTOCAD w praktyce z certyfikatem Autodesk,
- 3ds Max z certyfikatem Autodesk.
Niebawem więcej informacji zamieścimy na stronie projektu, gdzie zapraszamy osoby zainteresowane.

10.11.2012
W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” rozpoczęto pracę nad opracowaniem wstępnej wersji produktu finalnego.  Nad opracowaniem produktu finalnego pracować będą 3 panele ekspertów:
- Panel A opracuje podręcznik zawierający model funkcjonowania ART-AKTYWATOR.
- Panel B stworzy platformę umożliwiającą biznesowe wykorzystanie talentów i umiejętności w ramach sektora kreatywnego. Dodatkowo Panel B opracuje instrukcję korzystania z platformy internetowej.
- Panel C  opracuje scenariusze szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi i wytycznymi dla trenerów. Szkolenia obejmować będą następujące moduły: 1. Własność intelektualna: prawa autorskie, znaki towarowe, patenty; 2. Techniki sprzedaży wytworów kultury , rynki zbytu, pozyskiwanie zleceń; 3. Reklama, promocja, PR; 4.  Zarządzanie zasobami ludzki w biznesie kreatywnym , organizacja pracy.

09.11.2012
Zapraszamy na regionalną konferencję „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”,
która odbędzie się w środę 28 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie przy al. Racławickich 14.

Celem konferencji, skierowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców, jest wypracowanie rekomendacji do tworzonego wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 20 listopada 2012 r., faksem na nr 81 743 66 13,
e-mailowo na adres: los@los.lublin.pl lub pocztą na adres: Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin.

Oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z dokładnie wypełnionym formularzem PEFS, deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczeniem – zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy dostarczyć najpóźniej w dniu konferencji. O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.
Szczegółowych informacji dotyczących konferencji udziela Justyna Szewczyk, przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, tel.: 81 743 66 13

 

31.10.2012
W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” eksperci ds. badań opracowali raporty z badań absolwentów szkół wyższych po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą oraz pracowników instytucji rynku pracy. Dodatkowo powstała analiza danych zastanych prezentująca aktualną sytuację absolwentów kierunków związanych z kulturą i sztuką na rynku pracy.

18.10.2012 r.
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Serdecznie dziękujemy uczestnikom wszystkich seminariów i konferencji za aktywny udział w zorganizowanych przez nas spotkaniach. Wyrażamy głęboką nadzieję, że przedstawione podczas konferencji i seminariów informacje, materiały szkoleniowe oraz wypracowana przez nas "
Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat" będą dla Państwa źródłem inspiracji i drogowskazem w wydłużaniu własnej aktywności zawodowej, swoich pracowników oraz przyczynią się do zmian legislacyjnych stwarzających dogodne możliwości dobrowolnego wydłużenia aktywności zawodowej przez osoby 50+.

Konferencja "Potencjał dojrzałych pracowników" 16 października 2012 r.

Seminaria z politykami oraz pracodawcami 2, 10 i 18 października 2012 r.

Poniżej do pobrania prezentacje z wystąpień prelegentów podczas konferencji oraz wypracowany w trakcie realizacji projektu produkt finalny:
 

Oficjalne rozpoczęcie konferencji i przedstawienie projektu - Beata Romejko, prezes Europespektywy

 
Uwarunkowania potrzeby wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat i wybrane narzędzia jej realizacji - dr hab. prof. KUL Bohdan Rożnowski, ekspert projektu

 
Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat - dr Radosław Mącik, UMCS, ekspert projektu

 
Znaczenie podręcznika pt. „Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” dla instytucji rynku pracy – dr Dariusz Wadowski, KUL

 
Ocena „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” w kontekście rozwoju człowieka dorosłego – dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna

 
Doświadczenia trenera prowadzącego zajęcia z pracownikami biorącymi udział w projekcie – Marzena Bichta, doradca zawodowy, UMCS

 
Dobre praktyki włoskie w zakresie wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ – Tito Livio Mongelli, prezes Consorzio Lavoro
e Ambiente (Partner Projektu)
PRODUKT FINALNY PROJEKTU: Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat


28.09.2012 r.
W ramach realizacji projektu „PI ART-AKTYWATOR” zakończono realizację badań absolwentów szkół wyższych po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą oraz pracowników instytucji rynku pracy w województwie lubelskim. Wyniki badań wprowadzono do bazy danych w formacie excel, która posłużyła do przeprowadzenia analizy statystycznej w programie Statistica PL. Wyniki analiz statystycznych przekazano ekspertom opracowującym raporty z badań.

24.09.2012 r.
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":

Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Potencjał dojrzałych pracowników"
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany opracowany w ramach projektu podręcznik pt. Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat wraz z efektami jego testowania oraz opiniami osób biorących udział w projekcie, a także dobre praktyki związane z wydłużaniem aktywności zawodowej osób w wieku 50+ stosowane we Włoszech.
Na konferencji wystąpią autorzy opracowanej w ramach projektu metodologii, recenzenci, przedstawiciele firm i instytucji biorących udział w jej testowaniu, a także przedstawiciel włoskiej firmy Consorzio Lavoro e Ambiente.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla uczestników przygotowane są atrakcyjne materiały szkoleniowe oraz podręcznik w wersji drukowanej i elektronicznej.


Termin konferencji: 16 październik 2012 r. (wtorek)
Miejsce: sala konferencyjna w hotelu Mercure Unia, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres olbrzym@europerspektywa.pl  lub na nr faksu 81 444 50 98 do dnia 8 października 2012 r.
 

19.09.2012 r.
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Serdecznie zapraszamy na seminaria "Potencjał dojrzałych pracowników", celem których będzie zaprezentowanie i przekazanie pracodawcom z Lubelszczyzny (osobom kierującym zakładami pracy lub pracującym w działach kadr) oraz osobom mającym wpływ na politykę zatrudnienia w naszym kraju powstałego w ramach projektu podręcznika pt. "Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat". Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla uczestników przygotowane są atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Terminy seminariów (do wyboru):
02.10.2012 r. (wtorek) 
10.10.2012 r. (środa)
18.10.2012 r. (czwartek)
Uzupełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres olbrzym@europerspektywa.pl lub na nr faksu 81 444 50 98 maksymalnie 5 dni roboczych przed terminem wybranego seminarium.
 

Zaproszenie na seminarium Program seminarium Formularz zgłoszeniowy

17.09.2012 r.
W ramach projektu „Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim”:
Informujemy, że wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie (partner projektu), rozpoczęliśmy proces rekrutacji bezrobotnych do udziału w projekcie. Obserwujemy wielkie zainteresowanie oferowanym przez nas wsparciem, więc wszystkich pozostałych chętnych prosimy o jak najszybszy kontakt z PUP.
Znamy ponadto terminy realizacji pierwszej formy wsparcia jaką są warsztaty psychologiczno-motywacyjne; odbędą się one w dniach 8, 9 oraz 18 i 19 października.

03.09.2012 r.
Rozpoczęliśmy dziś realizację nowego projektu „Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim”. Projekt realizowany będzie w terminie: 09.2012 r. – 10.2013 r. w partnerstwie z lubelskim Powiatowym Urzędem Pracy.
W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie 60 osobom z terenu powiatu lubelskiego (ziemskiego) obejmujące doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne, szkolenia oraz staże.
Dokumenty wymagane do udziału będą niedługo dostępne na naszej stronie internetowej.
Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Ewy Chaciewicz z PUP pod numerem: (81) 745 18 16, wew. 275 lub adresem e-mail: urzad@puplublin.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, wkrótce więcej informacji.

04.09.2012
Obecnie w projekcie „PI ART-AKTYWATOR” w ramach zadania „Pogłębiona diagnoza problemu” Europerspektywa realizuje obecnie następujące badania:
- badania 50 absolwentów kierunków artystycznych i związanych z kulturą, którzy min. 12 miesięcy od ukończenia szkoły pozostają bez zatrudnienia.
- badania telefoniczne 60 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
Wkrótce natomiast rozpoczną się indywidualne pogłębione wywiady z 4 przedstawicielami instytucji rynku pracy, w których testowany będzie produkt finalny.
Wyniki z badań absolwentów oraz z badań telefonicznych pracowników instytucji rynku pracy zostaną poddane analizie statystycznej. Następnie wraz z wynikami pogłębionych wywiadów indywidualnych posłużą opracowaniu raportu.

20.08.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W związku z otrzymaniem pozytywnej oceny podczas walidacji produktu finalnego trwają przygotowania do kolejnego etapu realizacji projektu - upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki. W październiku br. odbędą się 3 seminaria, w których udział wezmą decydenci i pracodawcy. Zorganizowana zostanie także konferencja, której celem będzie upowszechnienie wypracowanej w ramach projektu metodologii wśród przedsiębiorców i instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego.

14.08.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
10 sierpnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego poświęcone ocenie produktu finalnego projektu - podręcznika pod tytułem "Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat". Podczas obrad członkowie Sieci przegłosowali uchwałę o pozytywnej ocenie produktu finalnego.

03.07.2012
Wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej oraz Fundacją Likejon rozpoczęliśmy realizację projektu innowacyjnego "PI ART - AKTYWATOR". Projekt realizowany będzie przez dwa lata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wkrótce więcej informacji.

02.07.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Powstała ostateczna wersja "Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat", która wraz opisem została złożona do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Czekamy na termin posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej podczas którego zostanie zaprezentowany i poddany walidacji produkt finalny projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej".

29.06.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 29 czerwca 2012 roku kończy się blisko dwuletnia realizacja projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”. Projekt został zakończony całkowitym sukcesem, a jego produkt finalny został szeroko rozpowszechniony w 6 wschodnich województwach Polski. Uczestnicy zarówno warsztatów szkoleniowych jak i konferencji upowszechniających byli bardzo zadowoleni z „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy” i zadeklarowali ogromną chęć korzystania z nich. Jesteśmy przekonani, że produkt finalny ułatwi niepełnosprawnej umysłowo młodzieży przejście z edukacji na rynek pracy i pomoże jej w przystosowaniu do otaczających ją warunków w przyszłej pracy zawodowej. Ponadto jesteśmy zadowoleni z faktu, że również nauczyciele lepiej wykorzystają swój wysiłek używając pierwszego, kompleksowego, wystandaryzowanego narzędzia.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i zachęcamy do dalszej współpracy przy najbliższej możliwej okazji.


01.06.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Z powodzeniem zakończyliśmy wszystkie organizowane przez nas konferencje upowszechniające „Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłowo w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy”. Odbyły się one w stolicach 6 wschodnich województw Polski, by jak najszerzej i jak najskuteczniej wypromować opracowane w ramach projektu narzędzia. Dziękujemy Państwu za wysoką frekwencję i doskonałe opinie jakie udało nam się otrzymać. Wasze zainteresowanie „Materiałami…” daje szansę niepełnosprawnej umysłowo młodzieży na wejście oraz aktywność na ogólnopolskim rynku pracy.

24.05.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Szanowni Państwo, dnia 16 maja zakończyły się ostatnie warsztaty szkoleniowe z zakresu stosowania produktu finalnego projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”. Serdecznie dziękujemy za obecność oraz chęć posługiwania się otrzymanymi narzędziami. Liczymy, że otrzymana przez Państwa wiedza pomoże niepełnosprawnej umysłowo młodzieży odnaleźć się na rynku pracy i aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym.

14.05.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W dniu 11.05.2012 odbyło się seminarium konsultacyjne, w którym wzięli udział eksperci, przedstawiciele instytucji rynku pracy, pracodawcy oraz osoby 50+, które uczestniczyły w testowaniu produktu finalnego. Na seminarium eksperci przedstawili najważniejsze wyniki ewaluacji oraz swoje wnioski z etapu testowania form wsparcia. Wysłuchali także niezwykle cennych opinii zgromadzonych uczestników na temat przebiegu testowania. Odbiorcy podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie. Wnioski uzyskane podczas seminarium będą pomocne przy opracowywaniu końcowej wersji metodologii wydłużania aktywności zawodowej.

30.04.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Z końcem kwietnia zakończyliśmy etap testowania produktu finalnego. Odbiorcy od lipca 2011 roku brali udział w szeregu form wsparcia przygotowanego specjalnie dla osób 50+. Odbiorcy uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym, korzystali z pakietu medycznego, terapii manualnej, porad stylisty i usługi fryzjerskiej w ramach metamorfozy kompletnej. Podczas fazy testowania odbiorcy uczęszczali także na zajęcia rekreacyjno-sportowe, szkolenia zawodowe oraz szkolenia z zakresu ICT, a także uczestniczyli w warsztatach psychologiczno-motywacyjnych oraz indywidualnych spotkaniach w ramach coachingu. Testowanie podlegało permanentnej ewaluacji, wyniki której posłużą opracowaniu końcowej wersji podręcznika.

16.04.2012

W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
10 kwietnia odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Na spotkaniu wydano pozytywną ocenę naszego produktu finalnego „Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy” i uznano go za zwalidowany. Wszyscy uczestnicy Sieci Tematycznej byli przychylni produktowi, a zaistniałe wątpliwości zostały dokładnie wyjaśnione. Po zwalidowaniu narzędzi możemy w pełni skupić się na etapie upowszechniania, o którego efektach będziemy Państwa regularnie informować.

06.04.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Z radością zawiadamiamy, że wpłynęły do nas już dwie pozytywne odpowiedzi od Kuratoriów Oświaty w Olsztynie oraz Białymstoku odnośnie rekomendacji naszego produktu finalnego dla szkół specjalnych. Jest to pierwszy znaczący krok w stronę włączenia naszego Programu do głównego nurtu polityki oraz rozpowszechnienia go na skalę krajową.

30.03.2012

W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
10 kwietnia br. odbędzie się VII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Podczas zebrania przedstawione zostaną opinie ekspertów odnośnie produktu finalnego naszego projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”, a także podjęta zostanie uchwała Regionalnej Sieci Tematycznej w sprawie walidacji produktu.

29.03.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
18 maja 2012 – Lublin
21 maja 2012 – Rzeszów
23 maja 2012 – Kielce
25 maja 2012 – Warszawa
28 maja 2012 – Białystok
30 maja 2012 – Olsztyn
Wybraliśmy także miasta, w których odbędą się warsztaty subregionalne. Będzie to Lublin (8 V), Krasnystaw (10 V), Radzyń Podlaski (14 V) oraz Puławy (16 V). Wyrażamy nadzieję, że frekwencja zarówno na konferencjach jak i warsztatach będzie wysoka, a uczestnicy zajęć nabiorą wiedzy potrzebnej do pracy z uczniami przy pomocy naszego programu.

02.03.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Przypominamy wszystkim Odbiorcom, że z końcem marca br. kończą sie zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach projektu. Przypominamy o konieczności posiadania co najmniej 80% obecności (dopuszczalna liczba absencji wynosi 5). W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

01.03.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Z końcem lutego dobiegły końca szkolenia zawodowe - jedna z form wsparcia Odbiorców projektu. Od sierpnia 2011 r. Odbiorcy korzystali z wybranych przez siebie szkoleń: z języka angielskiego od podstaw, z zakresu kadr i płac, z obsługi komputera od podstaw, a także uczęszczali na szkolenie "Umiejętności interpersonalne w pracy zawodowej" oraz "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV" Bardzo nas cieszą pozytywne opinie płynące ze strony Odbiorców dotyczące możliwości korzystania ze szkoleń w ramach projektu jak również samych szkoleń: tematyki, atmosfery oraz poziomu merytorycznego.


28.02.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Poprawiona, ostateczna wersja „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować" została złożona do walidacji. Wszystkie uwagi nauczycieli i rodziców zostały uwzględnione przez grono ekspertów, którzy zajmowali się udoskonalaniem produktu finalnego.
Ponadto zakończono ewaluację zewnętrzną, która była pomocna w dopracowaniu finalnej wersji produktu. Ewaluator zewnętrzny udzielił satysfakcjonujących odpowiedzi na zadane mu pytania, co pozwala oczekiwać, że wynik walidacji będzie dla nas pozytywny.


23.02.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W dniu dzisiejszym rozpoczęło się ostatnie szkolenie "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV" dla Odbiorcy projektu w ramach testowania produktu finalnego. Natomiast w dniu 16 lutego 2012 r. zakończyły się zajęcia z zakresu "Umiejętności interpersonalnych w pracy zawodowej". Bardzo nas cieszą pozytywne opinie płynące ze strony Odbiorców dotyczące możliwości korzystania ze szkoleń w ramach projektu.

08.02.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Profesorowie Czesław Nosal i Stanisław Kowalik ukończyli recenzję „Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować". Zaopiniowali oni nasz produkt finalny bardzo pozytywnie, co jest dla nas wielką motywacją do dalszej pracy.
Obecnie dobiega końca ewaluacja zewnętrzna „Materiałów”. Dzięki wnioskom wyciągniętym z ewaluacji wewnętrznej rozpoczęliśmy także pracę nad usprawnieniem działania produktu finalnego. Rozpoczęliśmy również nanoszenie zmian w wersji elektronicznej narzędzi diagnostycznych oraz skład i finalną edycję graficzną produktu finalnego
Pragniemy także poinformować, że do końca lutego wyżej wymienione „Materiały” zostaną złożone do walidacji. Oczekujemy, że jej wynik będzie dla nas pozytywny.

26.01.2012
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Jesteśmy na półmetku testowania naszego produktu finalnego. W dniu wczorajszym zakończyły się zajęcia szkoleniowe z obsługi komputera od podstaw. Z końcem grudnia 2011 r. zakończyliśmy terapię manualną. Cały czas trwają zajęcia z zakresu kadr i płac oraz szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych w pracy zawodowej. Odbiorcy do końca kwietnia br. mogą uczęszczać na zajęcia rekreacyjno-sportowe, na coaching indywidualny oraz mogą korzystać z platynowego pakietu medycznego.


18.01.2012
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Uprzejmie informujemy, że dnia 17.01.2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie ewaluacyjne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w ramach projektu. Tym samym zakończyła się ewaluacja wewnętrzna naszego produktu finalnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom edukacyjno-wychowawczym, rodzicom oraz uczniom, dzięki którym uzyskaliśmy wiele cennych uwag przydatnych w opracowaniu finalnej wersji produktu.
Ponadto właśnie rozpoczęliśmy ewaluację zewnętrzną produktu finalnego. Ewaluacja dostarczy nam obiektywnych informacji o wadach i zaletach "Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować". W ramach ewaluacji zewnętrznej zlecono recenzję „Materiałów…”, którą sporządzą profesorowie Czesław Nosal i Stanisław Kowalik.


15.12.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Dobiegło końca szkolenie z języka angielskiego od podstaw oraz szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT) dla odbiorców projektu. Rozpoczęliśmy natomiast realizację kolejnych szkoleń: z zakresu kadr i płac, obsługi komputera od podstaw oraz umiejętności interpersonalnych w pracy zawodowej.

18.11.2011
17 listopada 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja-targi „Innowacje w praktyce”. Dzięki zaproszeniu Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich mieliśmy możliwość zaprezentować realizowane przez nas dwa projekty innowacyjne: "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" oraz "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością". Serdecznie dziękujemy osobom, które zainteresowały się naszymi projektami oraz Gospodarzom za doskonałą organizację.

11.10.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Z początkiem października ruszyło szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT) dla odbiorców projektu. Podczas niego uczestnicy poznają praktyczne wykorzystanie komputera oraz internetu. Dla każdej z 3 utworzonych grup zostało przewidziane 30 godzin szkolenia. Zajęcia prowadzone są przez 2 trenerów: trenera głównego oraz jego asystenta.


19.09.2011 r.
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
15 września w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja „Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych - prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim”. Podczas konferencji zostały omówione najważniejsze rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w panelu dyskusyjnym.

Na stronie głównej projektu www.br.europerspektywa.pl są do pobrania prezentacje prelegentów, publikacja w wersji elektronicznej oraz zdjęcia z konferencji.

12.09.2011

W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Z początkiem bieżącego miesiąca odbiorcy projektu rozpoczęli korzystanie z zajęć rekreacyjno-sportowych. Systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej wpływa nie tylko na poprawę samopoczucia, ale zmniejsza także ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. W ramach zajęć odbiorcy mogą uczęszczać na wybraną przez siebie jedną z następujących form: aqua aerobic, basen+jacuzzi, aerobic/siłownia, joga lub tai chi. Ta forma wsparcia potrwa do końca marca 2012 roku.

07.09.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W dniach 2-4 września 2011 roku odbył się pierwszy wyjazd integracyjny, w którym wzięli udział odbiorcy projektu zatrudnieni w małym i średnim zakładzie pracy, kadra menadżerska z ich firm oraz ich współpracownicy w wieku poniżej 50 roku życia. Jego celem było m.in. lepsze poznanie siebie nawzajem, spędzenie ze sobą czasu w inny sposób niż w codziennej pracy oraz odpoczynek i dobra zabawa. Podczas wyjazdu uczestnicy brali udział w grach integracyjnych, wieczorach tanecznych oraz wycieczce samochodami terenowymi. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. Kolejne wyjazdy integracyjne organizowane w ramach projektu odbędą się w dniach 9-11 września 2011 r. - dla dużego zakładu pracy oraz w dniach 23-25 września 2011 r. dla drugiego średniego zakładu pracy.

31.08.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W dniu dzisiejszym rozpoczynają się szkolenia dla Odbiorców projektu. Pierwsza grupa będzie uczestniczyła w zajęciach z języka angielskiego od podstaw, które potrwają do grudnia.

1
7.08.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W dniach 28 i 29 lipca 2011 odbyły się warsztaty psychologiczne dla pierwszej grupy odbiorców wsparcia. Druga grupa zajęcia odbędzie w dniach 20-21 sierpnia, zaś ostatnia 27-28 sierpnia. Zajęcia są oparte o metodę Myers-Briggs Type Indicator. Mają one pomóc w identyfikacji mocnych stron oraz odkryciu nowych potencjałów u osób 50+ zaproszonych do projektu.

20.07.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT „BADANIA RODZIN
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI”
Dnia 15 września 2011r. organizujemy konferencję zatytułowaną „Zadowolenie świadczeniobiorcy z uzyskiwanego wsparcia kluczem do budowy standardów pomocowych – prezentacja wyników badań rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim”.
Na konferencji zostaną omówione wyniki badań, a także zostaną zaprezentowane wnioski
i rekomendacje dla systemu i form wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
Miejsce konferencji: Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, Lublin.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu www.br.europerspektywa.pl
i odesłanie go faksem na numer 81 444 58 16 lub mailem na adres:  justyna@europerspektywa.pl lub grzegorz@europerspektywa.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 września 2011 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program konferencji jest do pobrania na stronie internetowej projektu www.br.europerspektywa.pl.


13.07.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":

Od 08.07.2011 odbywają się spotkania coachingowe dla odbiorców wsparcia. Każda osoba odbędzie 7 jednogodzinnych, indywidualnych spotkań z trenerem do końca kwietnia 2012.
Coaching jest formą wsparcia będącą procesem nastawionym na rozwój osoby w nim uczestniczącej. Istnieją cztery fazy coachingu: formułowanie celów, diagnoza stanu obecnego, poszukiwanie możliwości oraz podejmowanie działań jako efekt wcześniejszych etapów. Praca coacha z odbiorcą jest nastawiona na przyszłość, na tworzenie oraz osiąganie celów przez odbiorcę, zarówno tych w życiu zawodowym, indywidualnym oraz rodzinnym.

05.07.2011

W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W środę, 6 lipca odbędzie się szkolenie dla menedżerów z wytypowanych do wsparcia zakładów pracy. Zajęcia obejmować będą tematykę zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, możliwości wykorzystania elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji pracy na zasadzie mentorigu. Zajęcia poprowadzi nasz ekspert, dr hab. Bohdan Rożnowski.

04.07.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Po zaakceptowaniu wstępnej wersji produktu finalnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego projekt wkracza w drugą fazę realizacji, jaką jest testowanie. Celem tych działań jest sprawdzenie poprawności i skuteczności stosowania produktu finalnego oraz wprowadzenie zmian poprawiających jego funkcjonowanie.
"Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. Jestem dorosły - chcę pracować" będą wdrażane w roku szkolnym 2011 / 2012 w następujących szkołach:
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim
Aktualnie realizujemy badania diagnostyczne uczniów uczęszczających do tych szkół za pomocą "Skali przystosowania do pracy osób z niepełnosprawnością umysłową". Będą one podstawą do opracowania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla każdego ucznia (IPET).


01.07.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W poniedziałek, 3 lipca odbędzie się szkolenie dla trenerów uczestniczących w fazie testowania produktu finalnego. Zajęcia poprowadzi jeden z naszych ekspertów, dr Radosław Mącik.

30.06.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował naszą strategię wdrażania projektu innowacyjnego. Oznacza to, że poprawnie wykonaliśmy pierwszy etap realizacji projektu polegający na opracowaniu wstępnej wersji produktu finalnego, w związku z czym możemy przystąpić do jego testowania.

22.06.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Rozpoczęliśmy rekrutację osób w wieku 50+ wśród pracowników z wytypowanych zakładów pracy. Regulamin, ankieta motywacyjna oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w dziale "rekrutacja" na stronie internetowej projektu www.olbrzym.info.


21.06.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Dnia 29 czerwca 2011 r. w ramach projektu odbędzie się seminarium eksperckie. Zostali na nie zaproszeni naukowcy, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej (MOPR-u z Lublina, PCPR-u z Lublina) oraz organizacji pozarządowych. Wezmą w nim udział także badacze, którzy opracowywali metodologię badań, narzędzia badawcze a w tym momencie pracują  nad raportami końcowymi. Celem seminarium będzie wypracowanie założeń i rekomendacji dla systemu i form wsparcia rodzin z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych.

03.06.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":

Szanowni Państwo, Dyrektorzy placówek zawodowego kształcenia specjalnego
w województwie lubelskim

W ramach naszego projektu wypracowaliśmy Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy pt. „Jestem dorosły – chcę pracować”. Stanowią one tzw. wstępną wersję produktu finalnego projektu innowacyjnego. Został on pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dzięki czemu możemy przejść do kolejnego etapu realizacji naszego projektu, jakim jest testowanie wypracowanych „Materiałów …”.

W związku z tym zaprraszamy do udziału w testowaniu. Spośród szkół, które wyrażą chęć uczestniczenia w tym procesie oraz prześlą do nas formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej projektu) wybierzemy jedną lub dwie, z którymi rozpoczniemy współpracę.

Mam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej naszego projektu
www.ip.europerspektywa.pl.

24.05.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
23 maja Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaakceptował naszą strategię wdrażania projektu innowacyjnego. Oznacza to, że poprawnie wykonaliśmy pierwszy etap realizacji projektu polegający na opracowaniu wstępnej wersji produktu finalnego, w związku z czym możemy przystąpić do jego testowania, które potrwa lutego 2012 roku.

19.05.2011
Na początku maja Europerspektywa przystąpiła do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego misją jest rozwój ekonomii społecznej w regionie. Chcemy bowiem aktywnie uczestniczyć w działaniach mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W dniach 14-15 maja 2011 roku przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w warsztatach mających na celu wypracowanie Strategii Partnerstwa. Wytyczono na nim główne cele oraz określono konkretne działania na najbliższe miesiące, w które i my się zaangażujemy.

11.05.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Rozpoczynamy etap związany z przygotowaniem publikacji końcowej. Zespół ekspertów przystępuje do opracowania wstępnych raportów z badań, które będą punktem wyjścia do sformułowania wniosków i rekomendacji dla systemu i form wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Część publikacji dotyczącą analizy socjoekonomicznej i demograficznej rodzin przygotowuje Konrad Konefał, część dotyczącą analizy psychospołecznej rodzin – prof. Wojciech Otrębski, a część dotyczącą analizy pracowników i instytucji pomocy społecznej – dr Katarzyna Mariańczyk. Raporty końcowe w swym ostatecznym kształcie pojawią się na naszej stronie internetowej w sierpniu 2011 roku, ale do ich lektury zachęcamy już teraz.

04.05.2011

W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego została złożona strategia wdrażania projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" wraz ze wstępną wersją produktu finalnego. Strategię opracował personel zarządzający projektem. Obecnie czekamy na zaopiniowanie strategii przez Regionalną Sieć Tematyczną.

28.04.2011
W ramach innowacyjnego projektu
"Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Zewnętrzny specjalista przygotował recenzję wstępnej wersji naszego podręcznika zawierającego metodologię wydłużania aktywności zawodowej w wieku 50+.

27.04.2011
W ramach innowacyjnego projektu
"Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Przeprowadzono zewnętrzną ewaluację wstępnej wersji podręcznika zawierającego metodologię wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku 50+.

20.04.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
W dniu 14.04.2011 odbyło się seminarium konsultacyjne z udziałem potencjalnych użytkowników i odbiorców przygotowywanego produktu finalnego. Celem seminarium było przede wszystkim zapoznanie jego uczestników z opracowywaną w ramach projektu wstępną wersją metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz wspólne jej przedyskutowanie. Na seminarium kierownik projektu - Beata Romejko - zaprezentowała propozycję wypracowanych form wsparcia kierowanych do osób pracujących w wieku 50+ oraz zatrudniających ich pracodawców. Następnie trzej eksperci - Bohdan Rożnowski, Czesław Noworol i Radosław Mącik - szczegółowo omówili poszczególne aspekty metodologii.
Wśród zaproszonych gości firma ewaluatorska przeprowadziła badanie ewaluacyjne wstępnej wersji metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób 50+.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w seminarium i za cenne uwagi przedstawione w jego trakcie.

1.04.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - siedzibie Regionalnej Sieci Tematycznej złożyliśmy do walidacji Strategię wdrażania projektu innowacyjnego wraz z wstępną wersją produktu finalnego.
Nosi on tytuł: „Jestem dorosły – chcę pracować. Materiały wspierające młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przechodzenia z edukacji na rynek pracy”. W ich skład wchodzą:
• Program zajęć przygotowujących młodzież z niepełnosprawnością umysłową
do funkcjonowania w sytuacji pracy
• Skala przystosowania do sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową
• Inwentarz preferencji czynności zawodowych osób z niepełnosprawnością umysłową
Tym samym zakończyliśmy pierwszy, ośmiomiesięczny etap realizacji naszego projektu i obecnie oczekujemy na decyzje RST dotyczącą możliwości dalszego jego realizowania, czyli testowania wypracowanych materiałów.

22.03.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Zakończyło się seminarium robocze z udziałem partnera włoskiego - Consorzio Lavoro e Ambiente, którego reprezentowali Tito Livio Mongelli i Nicola Franceschi oraz polskich ekspertów: Bohdana Rożnowskiego, Czesława Noworola i Radosława Mącika. W trakcje seminarium dyskutowano nad innowacyjnymi rozwiązaniami włoskimi na temat wydłużania aktywności zawodowej, jak również nad wstępną wersją podręcznika zawierającą metodologię wydłużania aktywności zawodowej w Polsce.

21.03.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Etap realizacji badań terenowych dobiegł końca. Wszystkim rodzicom dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych, pracownikom instytucji pomocy społecznej oraz dyrektorom PCPR-ów, którzy wzięli w nich udział, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Obecnie przystępujemy do kodowania oraz wprowadzania uzyskanych danych do komputera.

14.03.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Zakończyliśmy realizację badań psychometrycznych za pomocą narzędzi do diagnozowania preferencji czynności zawodowych i przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową. Badania przeprowadziliśmy na grupie 400 uczniów w poniższych placówkach. Ich dyrektorom oraz nauczycielom wykonującym badania dziękujemy serdecznie za przychylność i pomoc.
• SOSW w Bystrzycy,
• SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Chełmie,
• SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Karczmiskach
• SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble,
• SOSW im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie,
• Zespole Placówek w Łukowie,
• SOSW w Olbięcinie,
• SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach,
• SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim,
• SOSW w Zamościu
• SOSW nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie.
Wyniki badań pozwolą na dokonanie ostatnich korekt w konstrukcji obu narzędzi oraz ustalenie ich właściwości psychometrycznych.

10.03.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Program zajęć z uczniami pod roboczym tytułem „Chcę pracować” został oceniony w formie sporządzenia recenzji przez nauczycieli szkół specjalnych z 5 miast z terenu woj. lubelskiego. Za sporządzenie recenzji dziękujemy:
• Pani Iwonie Brzuchale z SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Chełmie,
• Pani Katarzynie Bartosiewicz z SOSW w Zamościu,
• Pani Jolancie Pajdowskiej z SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble,
• Pani Grażynie Jurkowskiej z SOSW im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie
• Pani Katarzynie Kalinowskiej z SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.
Dziękujemy także Pani Elżbiecie Dudek – Janiszewskiej, v-ce Kurator Oświaty w Lublinie za sporządzenie recenzji metodycznej.
Recenzenci spotkali się z ekspertami opracowującymi Program w celu omówienia i wprowadzenia udoskonaleń w opracowywanym Programie w dn. 10 marca.

01.03.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Trwają prace nad zorganizowaniem seminarium roboczego w Lublinie z udziałem dwóch ekspertów z Włoch, trzech ekspertów z Polski oraz personelu zarządzającego projektem. Na spotkaniu omówione zostaną m.in. zagadnienia merytoryczne związane z powstającą w ramach projektu wstępną wersją podręcznika i metodologii. Poruszone będą także kwestie
dotyczące współpracy z partnerem. Seminarium robocze odbędzie się w marcu.

28.02.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Zakończyliśmy realizację badań pilotażowych, które były kolejnym etapem prac konstrukcyjnych narzędzi diagnozowania preferencji czynności zawodowych i przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową. Badania na grupie 30 osób zrealizowaliśmy wśród uczniów Specjalnego Ośrodek Szkolno Wychowawczego nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie - naszego partnera w projekcie.
Ponadto badania odbyły się także na grupie kilkunastu uczniów Gimnazjum Specjalnego w Świdniku i Gimnazjum Specjalnego nr 20 w Lublinie. Serdecznie dziękujemy dyrektorom ww. placówek za przychylność i pomoc.

16.02.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Opracowywane w ramach projektu narzędzia do diagnozowania preferencji czynności zawodowych i przystosowania do funkcjonowania w sytuacji pracy osób z niepełnosprawnością umysłową zostały poddane ocenie sędziów kompetentnych, którymi byli:
• Maciej Czyż – kulturoznawca
• Mirosław Górczyński - psycholog, doradca zawodowy w szkole zawodowej
• Marzena Bochenek – socjolog, instruktor w warsztatach terapii zajęciowej
• Barbara Rodziewicz – psycholog, trener kompetencji społecznych
Powyższe osoby oraz eksperci spotkali się dwukrotnie w celu omówienia i wprowadzenia udoskonaleń do opracowywanych narzędzi.

0
7.02.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Rozpoczyna się etap realizacji badań terenowych, który będzie trwał do końca marca 2011 roku. W pierwszej kolejności ankieterzy przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe z rodzicami dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnymi do 7 roku życia, z którymi będą umawiać się indywidualnie odnośnie terminu, czasu i miejsca spotkania. Następnie rozpoczną się badania pracowników instytucji pomocy społecznych, do których w styczniu zostało wysłane pismo z prośbą o pomoc w ich realizacji. 

5.01.2011
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
W dniach 9-12 grudnia gościliśmy w Lublinie ekspertów z Percy Hedley Foundation z Newcastle (Wielka Brytania). Panie Wendy Hawley i Ruth Woodfine wzięły udział w seminarium z udziałem wszystkich polskich ekspertów pracujących w ramach projektu. Poświęcone było ono wymianie polskich i angielskich doświadczeń na temat wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dyskusji dotyczącej merytorycznych aspektów konstrukcji metodyki pracy z uczniem i narzędzi diagnostycznych składających się na finalny produkt projektu.
Nasi goście przekazali nam cenne wskazówki które będziemy mogli wykorzystać w naszej pracy.
Obie goszczące u nas panie miały także okazję do zapoznania się funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Roztocze” w Lublinie. Ponadto zwiedziły Stare Miasto i kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim.
Wendy Hawley i Ruth Woodfine wyraziły także zainteresowanie adaptowaniem wypracowanych przez nas produktów do pracy z osobami niepełnosprawnymi w Anglii.


04.02.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Zespół ekspertów w trakcie wizyty studyjnej we Włoszech odwiedził instytucje zajmujące się problematyką wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku 50+.

02.02.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Rozpoczyna się etap realizacji badań terenowych, który będzie trwał do końca marca 2011 roku. W pierwszej kolejności ankieterzy przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe z rodzicami dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnymi do 7 roku życia, z którymi będą umawiać się indywidualnie odnośnie terminu, czasu i miejsca spotkania. Następnie rozpoczną się badania pracowników instytucji pomocy społecznych, do których w styczniu zostało wysłane pismo z prośbą o pomoc w ich realizacji.

24.01.2011
W ramach innowacyjnego projektu "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej":
Od 23.01.2011 trwa wizyta studyjna we Włoszech, w której uczestniczą trzej eksperci opracowujący wstępną wersję podręcznika i metodologię oraz asystent kierownika projektu.
Celem tej wizyty, zorganizowanej w ramach współpracy ponadnarodowej, jest między innymi odwiedzenie włoskich zakładów pracy, które stosują politykę zarządzania wiekiem i zapoznanie się z dobrymi praktykami funkcjonującymi w tej dziedzinie. Wszystkie informacje zdobyte podczas wyjazdu będą bardzo pomocne przy opracowywaniu przez ekspertów wstępnej wersji podręcznika i metodologii. W trakcie wizyty zostaną podjęte także najważniejsze ustalenia merytoryczne z partnerem. Wizyta potrwa do 28.01.2011 r.

21.01.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
W chwili obecnej czekamy na odpowiedzi zwrotne od rodziców, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w badaniach. Wszystkich spełniających ich kryteria (rodzice dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych do 7 roku życia) zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową poprzez odesłanie wypełnionej deklaracji dołączonej do zaproszenia lub pobranej z naszej strony internetowej.


20.01.2011
W ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy":
Do 400 adresatów z instytucji związanych z rynkiem pracy województwa lubelskiego wysłaliśmy publikację pt.: „Obserwatorium Lubelskiego Rynku Pracy”, zawierającą wszystkie raporty z badań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Osoby, które otrzymają książkę prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się w przesyłce i szybkie odesłanie jej w załączonej kopercie zwrotnej. Bardzo zależy nam na Państwa opinii i za jej wyrażenie z góry dziękujemy.

17.01.2011
W ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy":
14.01.2011 odbyła się konferencja, na której przedstawiliśmy wyniki z badań zrealizowanych podczas trwania projektu. Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną obecność i zainteresowanie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Zapraszamy na stronę główną projektu w celu obejrzenia zdjęć z konferencji oraz pobrania elektronicznej wersji materiałów konferencyjnych i publikacji "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".

0
4.01.2011
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Przystępujemy do przygotowywania wysyłek do instytucji, które zgodziły się przekazać lub wysłać nasze zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach rodzicom wychowującym dzieci głęboko wielorako niepełnosprawne. W najbliższym czasie zostaną one do Państwa wysłane. Jeszcze raz dziękujemy za chęć współpracy z Państwa strony. Jednocześnie prosimy rodziców, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w badaniach o nawiązywania z nami kontaktu. To od Państwa w dużym stopniu zależy powodzenie badań.


06.12.2010
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Dziękujemy wszystkim instytucjom za deklaracje pomocy w dotarciu do rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Jednocześnie informujemy, że wciąż czekamy na informacje zwrotne od podmiotów, które stale współpracują z tymi rodzinami oraz chcą nam pomóc w nawiązaniu z nimi kontaktu. W dużym stopniu to od Państwa otwartości i chęci współpracy zależy powodzenie badań.

02.12.2010

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT
„OBSERWATORIUM LUBELSKIEGO RYNKU PRACY”
Dnia 14 stycznia 2011 r. organizujemy konferencję zatytułowaną „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy", która będzie podsumowaniem projektu realizowanego przez naszą firmę.
Miejsce i czas konferencji: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, sala konferencyjna, Plac Litewski 2, Lublin, rozpoczęcie o godzinie 10.00.
Uwaga! W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go pocztą e-mail na adres agnieszka@europerspektywa.pl lub faksem pod numer 81 444 50 98 do dn. 12 stycznia 2011. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

program konferencji

formularz zgłoszeniowy


01.12.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" dane uzyskane z badań osób pracujących z terenu województwa lubelskiego, które skończyły 50 lat zostaną teraz opracowane i przedstawione w postaci raportu z badań.

01.12.2010
Rozpoczyna się kolejny etap projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" związany z opracowaniem wstępnej wersji produktu finalnego, czyli innowacyjnej metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób, które skończyły 50 lat. Do pracy nad tym przedsięwzięciem zaangażowani zostali trzej eksperci: dr Czesław Noworol z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Bohdan Rożnowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ten etap projektu potrwa do kwietnia 2011 roku.

30.11.2010
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi":
Zespół badawczy zakończył pracę nad przygotowaniem narzędzi badawczych. Jej wynikiem jest opracowanie kwestionariuszy ankiet, które będą służyć do badania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pracowników i instytucji pomocy społecznej. Wszystkie kwestionariusze zostały skonstruowane specjalnie na potrzeby projektu.

22.11.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" zakończono pracę nad trzema analizami przygotowanymi w ramach projektu. Analizy te będą pomocnym narzędziem przy opracowywaniu przez naszych ekspertów produktu finalnego projektu.

22.11.2010
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem produktu finalnego, który równolegle opracowują dwa zespoły złożone z pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr w 1 w Lublinie. Łącznie w pracę zaangażowanych jest 10 ekspertów. Efekt ich prac udostępnimy na początku kwietnia 2011 r.

22.11.2010
W ramach projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością":
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z następującymi analizami:
-„Analiza aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań i kompetencji zawodowych” autorstwa dr Grzegorza Wiącka
-„Analiza aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością” autorstwa dr Katarzyny Mariańczyk
- Ekspertyza dotycząca metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii

W ramach realizacji projektu zostały także opracowane wyjściowe założenia metodologiczne, których autorem jest zespół pracujący pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Otrębskiego prof. KUL w składzie: dr Grzegorz Wiącek, dr Katarzyna Mariańczyk, dr Agnieszka Kulik, mgr Beata Nowakowska i mgr Konrad Konefał.

15.11.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" zostały przeprowadzone wszystkie wywiady ankieterskie z osobami pracujących 50+ z terenu województwa lubelskiego. Zebrane dane są teraz wprowadzane do komputera i na ich bazie dokonane będą odpowiednie obliczenia statystyczne.

15.11.2010
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" przygotowujemy listy zapowiadające realizację badań w ramach projektu. Zostaną one wysłane do publicznych i pozarządowych podmiotów świadczących pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi w województwie lubelskim. Wszystkich, którzy je otrzymają, zachęcamy do nawiązania z nami współpracy oraz prosimy o pomoc w dotarciu do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

10.11.2010
Trwają przygotowania do konferencji podsumowującej realizację projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Zaprosiliśmy do wygłoszenia prelekcji autorów raportów z poszczególnych badań oraz naukowców z lubelskich uczelni UMCS i KUL. Już wkrótce zamieścimy na stronie szczegółowy program spotkania.

02.11.2010
W ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" zostały zakończone prace nad przygotowaniem metodologii badawczej składającej się na badania rodzin z dziećmi głęboko wielorako niepełnosprawnymi oraz pracowników i instytucji pomocy społecznej. Zespół badawczy przystępuje do opracowywania kwestionariuszy ankiet, które zostaną wykorzystane w badaniach terenowych.

04.10.2010
Przygotowujemy wysyłkę publikacji książkowej "Lubelskie obserwatorium gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany". Książka jest dystrybuowana bezpłatnie wśród przedstawicieli instytucji z terenu województwa lubelskiego zaangażowanych w problematykę modernizacji przedsiębiorczości oraz wspierania procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W przesyłce do publikacji dołączona została ankieta ewaluacyjna – bardzo prosimy wszystkich adresatów o jej wypełnienie i przesłanie w załączonej kopercie do biura naszego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wydanej przez Europerspektywę książki i z góry dziękujemy za odesłanie do nas uzupełnionych ankiet.

01.10.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" trwają badania ankietowe osób w wieku 50+ zatrudnionych w wylosowanych z bazy danych REGON instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach w wybranych powiatach województwa lubelskiego.

01.10.2010
Przystępujemy do opracowania metodologii badań w ramach projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi". Metodologię opracowuje prof. Wojciech Otrębski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Konrad Konefał, Europerspektywa, dr Katarzyna Mariańczyk z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II . Badania zostaną przeprowadzone poprzez wywiady ankietowe w I kwartale 2011 r.

27.09.2010
Dnia 24 września 2010 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana "Lubelskie obserwatorium gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany", której głównym celem było podsumowanie wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, pracodawcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja poświęcona była aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej, a także sytuacji panującej na lubelskim rynku pracy. Zaproszeni prelegenci wystąpili z następującymi prezentacjami:

- dr Radosław Mącik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – "Profil gospodarczy województwa lubelskiego. Diagnoza i ocena zróżnicowania wewnątrzregionalnego"
-Beata Romejko, prezes firmy Europerspektywa – "Trendy rozwojowe w województwie lubelskim – badania przedsiębiorstw"
- prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – "Spowolnienie gospodarcze w ocenie przedsiębiorstw województwa lubelskiego"
- Konrad Konefał, Europerspektywa – "Analiza zwolnień grupowych w województwie lubelskim w latach 2006-2010"
- Beata Romejko, prezes firmy Europerspektywa – "Prognoza tworzenia i likwidacji miejsc pracy w województwie lubelskim"
- dr Bartosz Jóźwik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – "Ocena instrumentów zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego"

Prelegentom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na konferencję i za przygotowanie ciekawych wystąpień. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za udział w zorganizowanym przez nas spotkaniu. Na stronie projektu "Lubelskie obserwatorium gospodarcze" zamieszczamy materiały konferencyjne www.log.europerspektywa.pl

21.09.2010
Zapraszamy do zapoznania się z analizą współczesnego stanu badań dotyczących edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową. Analiza została opracowana przez dr Katarzynę Mariańczyk w ramach realizacji projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością”.
                                                                                             Otwórz plik (PDF)

14.09.2010
W ramach projektu „Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością” rozpoczął się etap realizacji badań, których wyniki będą podstawą do powstania raportu wraz z rekomendacjami dla dalszego etapu, którym jest opracowanie założeń metodologicznych. W ramach realizacji badań zostały już wysłane ankiety do rodziców absolwentów ze szkół specjalnych zawodowych w Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Lublinie oraz rozpoczęła się realizacja badań telefonicznych (CATI) z absolwentami tychże szkół. W dniach 16 i 17 września zostaną zrealizowane badania focusowe z pracodawcami zatrudniającymi i niezatrudniającymi osoby niepełnosprawne umysłowo. Ostatnimi badaniami, które zostaną przeprowadzone będą pogłębione wywiady indywidualne z dyrektorami zawodowych szkół specjalnych w Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej oraz wywiady focusowe z nauczycielami z tych szkół. Wszystkie badania realizowane są przez naszego partnera, którym jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

10.09.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" została opracowana metodologia i narzędzia badawcze do badań osób pracujących w wieku 50+. Rozpoczynamy realizację badań osób pracujących, które ukończyły 50 lat z terenu województwa lubelskiego. Wszystkich pracodawców, którzy otrzymali listy zapowiadające badania prosimy o wyrażenie zgody na ich przeprowadzenie.

09.09.2010
Trwa kwerenda biblioteczna, która ma na celu zgromadzenie literatury pomocnej
przy tworzeniu szczegółowej metodologii badań oraz narzędzi badawczych dla projektu "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi".

03.09.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" współpracujemy z Consorzio Lavoro e Ambiente (partner włoski, Rzym) ustalając merytoryczne zagadnienia związane z realizacją projektu.

03.09.2010
W ramach projektu "Obudź w sobie olbrzyma - Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" rozpoczęliśmy opracowanie trzech analiz: Rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej; Sytuacji osób w wieku 50+; Rozwiązań prawnych w kontekście wydłużenia aktywności zawodowej.

01.09.2010
Rozpoczynamy projekt „Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”, który realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Lublinie nr POKL.07.02.01-06-052/10-00 z dnia 21 lipca 2010

31.08.2010

W ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych wysłana została publikacja „Problemy społeczne w województwie lubelskim. Próba diagnozy”. Adresatami byli  przedstawiciele instytucji z terenu województwa lubelskiego zaangażowanych w problematykę integracji społecznej osób zagrożonych w wykluczeniem społecznym. Książka ta, zawierająca opracowane w ramach projektu trzy raporty z badań oraz analizę, jest dystrybuowana bezpłatnie. Wszystkich, którzy otrzymali publikację wydaną przez firmę Europerspektywa, gorąco zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Prosimy także o wypełnienia załączonej do przesyłki ankiety ewaluacyjnej i odesłanie jej do biura naszego projektu. Z góry dziękujemy za pomoc.

24.08.2010
23 sierpnia 2010 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja „W stronę integracji – sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz instytucji je wspierających” podsumowująca realizację projektu „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych”. Na spotkaniu zostały omówione najważniejsze rezultaty osiągnięte w trakcie trwania projektu. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać następujących wystąpień zaproszonych prelegentów:
- dr hab. Wojciech Otrębski, prof., KUL – „Zakres działań wspierających, ich efektywność oraz potrzeby rozwoju w ocenie instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego”
- Renata Jońska, przedstawiciel jednostki organizacyjne pomocy społecznej – „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim”
- Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – „Osoba niepełnosprawna a polityka społeczna w województwie lubelskim”
- Konrad Konefał, Europerspektywa – „Postawy i działania osób długotrwale bezrobotnych na lubelskim rynku pracy” oraz „Sytuacja osób niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie lubelskim w świetle badań”
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy, o czym świadczyć może wysoka frekwencja. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.

Kliknij TUTAJ, aby pobrać prezentacje prelegentów w pliku PDF.

10.08.2010
Trwa analiza danych z badań mikroprzedsiębiorców. Zakończyliśmy kodowanie i wprowadzanie danych do komputera oraz sporządziliśmy obliczenia statystyczne. Już niebawem powstanie raport z badań.

10.08.2010
Zapraszamy do zapoznania się z analizą oraz z trzema raportami z badań, które zrealizowaliśmy w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych". Pliki do pobrania umieszczone są w dziale "BADANIA" na stronie projektu.


06.08.2010
W dniu dzisiejszym w lubelskim dodatku Gazety Wyborczej ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych”. Daty kolejnej publikacji artykułu to: 13 i 20 sierpnia.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu TUTAJ.

02.07.2010

Zakończyliśmy realizację trzeciej - ostatniej edycji badań pracodawców z terenu województwa lubelskiego w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".

30.06.2010
Dnia 28.06.2010 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja "Nauka i biznes - rozwój we współpracy" podsumowująca projekt realizowany przez Europerspektywę. Zainteresowani problematyką przedsiębiorczości akademickiej mogli wysłuchać bardzo interesujących i prezentujących wysoki poziom merytoryczny wystąpień: dra Radosława Mącika, dra hab. inż. Konrada Gromaszka, Cezarego Pasternaka, Jacka Piotrowskiego i Stanisława Leśniaka. Po zakończeniu wszystkich prelekcji na sali wywiązała się żywa dyskusja pomiędzy zaproszonymi reprezentantami środowiska akademickiego i prelegentami, która z uwagi na dobiegający końca czas konferencji przeniosła się w kuluary.

Aby obejrzeć zdjęcia z konferencji oraz pobrać plik z prezentacjami prelegentów zapraszamy na stronę projektu. Kliknij TUTAJ aby przejść na stronę projektu.

20.05.2010
Nasz projekt "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" znalazł się na liście rankingowej wśród wniosków ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2010 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

12.05.2010
Innowacyjny projekt firmy Europerspektywa "Obudź w sobie olbrzyma – Innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej" znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej konkursu nr 1/POKL/6.4/2009 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

07.04.2010
Nasz projekt "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością" jako jedyny w ramach konkursu POKL.09.02.00-06-33/10 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego otrzymał pozytywną ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

06.04.2010
Po wprowadzeniu do komputera danych uzyskanych z ankiet oraz dokonaniu odpowiednich obliczeń statystycznych przystępujemy do opracowania raportów z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych". Raporty te przygotowują odpowiednio Beata Romejko i Konrad Konefał. Do zapoznania się z prezentowanymi w nich wynikami badań zapraszamy już pod koniec czerwca.

19.03.2010

Zakończyliśmy przyjmowanie ankiet pocztowych odsyłanych przez mikroprzedsiębiorców, osoby, które uzyskały dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bezrobotne kobiety. Odpowiedziało nam ok. 20-25% respondentów do których adresowaliśmy badania. Wszystkim osobom, które zadały sobie trud i poświęciły czas na wypełnienie i odesłanie ankiet składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy także pracownikom powiatowych urzędów pracy, którzy pomagali nam w przeprowadzeniu badań. Przystępujemy do opracowania uzyskanych danych. Do lektury raportów z badań zachęcamy pod koniec czerwca br.

05.03.2010
Etapem kończącym badania instytucji pomocy i integracji społecznej jest przygotowanie raportu prezentującego uzyskane wyniki i wnioski w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych". Zajmuje się tym prof. Wojciech Otrębski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z raportem z badań zapraszamy do odwiedzenia naszej strony pod koniec maja, kiedy to zostanie on na niej opublikowany.

01.03.2010
Po otrzymaniu ankiet zwrotnych z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych przystępujemy do kolejnego etapu związanego z kodowaniem i wprowadzaniem uzyskanych danych do komputera w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych.

01.03.2010
Zakończyliśmy badania osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych. Wszystkim respondentom jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w badaniach. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy naszego województwa za chęć współpracy z nami i pomoc w przeprowadzeniu badań.

26.02.2010
Zostaje zakończony etap prac związanych ze zwrotem ankiet dotyczących badań osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa lubelskiego w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych . Wszystkim respondentom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w badaniach i odesłanie wypełnionych ankiet do siedziby naszej firmy.

15.02.2010
Po wprowadzeniu do komputera danych z ankiet wypełnionych w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych przez objęte badaniem instytucje pomocy i integracji społecznej rozpoczynają się prace związane z wykonaniem obliczeń statystycznych.

10.02.2009
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z drugiej edycji badań pracodawców, jakie zrealizowaliśmy w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Autorem raportu, który możecie Państwo pobrać ze strony projektu z działu "raporty" jest dr Krzysztof Markowski (Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie).

01.02.2010
Przystępujemy do kodowania i wprowadzenia do komputerowej bazy danych uzyskanych z badań instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych.

29.01.2010
Kończymy etap związany ze zwrotem ankiet dotyczących badań instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych. Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu.

26.01.2010
W dniu dzisiejszym, 27.01.2009 oraz 28.01.2009 w bloku reklamowym TVP Lublin zostanie zaprezentowany trzyminutowy program telewizyjny promujący projekt "Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach".

20.01.2010

Przeprowadziliśmy szkolenie dla członków Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie pod tytułem "Przedstawienie wyników badań własnych przeprowadzonych przez wnioskodawcę w ramach pkt. 3.1. wniosku o dofinansowanie. Monitoring i ewaluacja w ramach POKL".

04.01.2010
Do siedziby firmy Europerspektywa napływają ankiety wypełnione przez objęte badaniem osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych.

04.01.2010
Rozpoczęliśmy wysyłkę ankiet w ramach badania losów absolwentów na zlecenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, wydział zamiejscowy w Lublinie.

04.01.2010
Na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej realizujemy badania lubelskich przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia absolwentów fizyki.

28.12.2009
Napłynęło już do naszego biura kilkadziesiąt ankiet odesłanych przez osoby bezrobotne, które biorą udział w prowadzonych przez nas badaniach w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy i zachęcamy pozostałych do wypełnienia i odesłania ankiety.

24.12.2009
W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł promujący projekt "Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach". Artykuł do przeczytania TUTAJ.
(UWAGA! Do uruchomienia pliku niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader lub podobny.

22.12.2009
W Kurierze Lubelskim ukazał się artykuł promujący projekt "Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach. "Artykuł do przeczytania TUTAJ.
(UWAGA! Do uruchomienia pliku niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader lub podobny.

21
.12.2009
Do siedziby firmy Europerspektywa napływają ankiety wypełnione przez objęte badaniem instytucje pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego.

20.12.2009

W ramach projektu "Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach" wysłaliśmy 1000 pism informujących o interaktywnej bazie współpracy nauki oraz sfery B+R do przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców.

16.12.2009
Zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego na naszej stronie poradnika poświęconego przedsiębiorczości akademickiej pod tytułem "NOWA INNOWACYJNA FIRMA. Jak uruchomić własną firmę? autorstwa Marzeny Mażewskiej i Cezarego Pasternaka. Więcej szczegółów TUTAJ.

4.12.2009

Rozpoczynamy prace związane z wysyłką ankiet pocztowych do objętych badaniem osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych bezrobotnych w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych". Na tym etapie wydelegowani przez naszą firmę ankieterzy będą adresować przygotowane koperty (zawierające ankiety i koperty zwrotne) w siedzibach poszczególnych powiatowych urzędów pracy województwa lubelskiego.

07.12.2009
W ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych" zostały zaadresowane i wysłane ankiety pocztowe do instytucji pomocy i integracji społecznej objętych badaniem.

05.12.2009
Rozpoczęliśmy wysyłanie ankiet pocztowych do bezrobotnych kobiet oraz do osób, które uzyskały dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nasi ankieterzy adresują koperty w urzędach pracy, dzięki czemu nie następuje przekazanie danych osobowych. Dziękujemy dyrektorom urzędów pracy za przychylność i współpracę. Badania realizowane są w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".

04.12.2009
W ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych" do wybranych instytucji zostały wysłane specjalne pisma informujące o projekcie i poszczególnych etapach jego realizacji.

30.11.2009
Zakończyliśmy realizację drugiej edycji badań pracodawców z terenu województwa lubelskiego w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".

30.11.2009
W ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych" metodologie i narzędzia badawcze do badań instytucji pomocy i integracji społecznej, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych niepełnosprawnych zostały już przygotowane i wydrukowane.

18.11.2009
Rozpoczynają się prace nad przygotowaniem metodologii badawczej i narzędzia badawczego do dwóch badań: osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych niepełnosprawnych w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych".

14.10.2009
Przystępujemy do opracowania metodologii badań i kwestionariusza badawczego do badań instytucji pomocy i integracji społecznej. Metodologię i kwestionariusz opracowuje prof. Wojciech Otrębski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badanie będzie realizowane za pomocą ankiety pocztowej w grudniu 2009 i styczniu 2010

05.10.2009
Zakończyliśmy realizację badań rynku pracy w powiecie kraśnickim na zlecenie tamtejszego Powiatowego Urzędu Pracy. Respondentami były osoby bezrobotne, zarządzający zakładami pracy oraz osoby korzystające za pośrednictwem urzędu pracy ze stażu zawodowego i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Badania uzupełniliśmy o charakterystykę społeczno - gospodarczą powiatowego rynku pracy. Wyniki badań i analiz zostały ujęte w raporcie, który dzisiaj przekazaliśmy Zamawiającemu.

02.11.2009
Rozpoczęliśmy ankietowanie osób zarządzających zakładami pracy, gdzie zatrudnionych jest powyżej 9 osób. Jest to druga edycja badań pracodawców w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Z raportem z pierwszej edycji można zapoznać się na podstronie projektu, w dziale "raporty".

30.10.2009
Metodologie i kwestionariusze badawcze dotyczące badań bezrobotnych kobiet i osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą w wyniku dotacji z urzędu pracy są już gotowe. Badania będą realizowane w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".

11.09.2009
Przeprowadziliśmy szkolenie w Kraśniku „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na poziomie lokalnym” dla jednostek samorządu terytorialnego powiatu kraśnickiego.

04.09.2009
Rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń dotyczących przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach POKL dla „OK. Sp. z o.o."
 
01.09.2009
Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy dotyczącą realizacji projektu „Lubelskie obserwatorium problemów społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1.

28.08.2009

Nasz kolejny projekt "Lubelskie obserwatorium gospodarcze" znalazł się na liście rankingowej wśród wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie rozpatrzonych w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2009.

01.08.2009

Zapraszamy do nowego biura Europerspektywy przy ul. Wolskiej 11A w Lublinie.

30.07.2009
Przystępujemy do opracowania metodologii badań i kwestionariusza badawczego dotyczących badań mikroprzedsiębiorców w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Metodologię i kwestionariusz opracowuje dr Bohdan Rożnowski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badanie będzie realizowane za pomocą ankiety pocztowej w grudniu 2009 i styczniu 2010

23.07.2009

Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dotyczącą realizacji projektu „Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1.

20.07.2009
Po wykonaniu obliczeń statystycznych przystępujemy do opracowania raportu z badań pracodawców w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".
Raport opracowuje dr Dariusz Wadowski z Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

15.07.2009
Zakończyliśmy realizację badań osób, które w wyniku usług Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku odbywają staż oraz tych, które skorzystały z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Badania realizowane były metodą CATI na zlecenie PUP w Kraśniku.
Zrealizowaliśmy zatem wszystkie zaplanowane badania i przystępujemy do opracowywania raportu końcowego.

06.07.2009
Zakończyliśmy ankietowanie pracodawców na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku.

06.07.2009
Zakończyliśmy ankietowanie pracodawców w województwie lubelskim w ramach projektu „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy”. Badania będą przeprowadzone jeszcze dwukrotnie w odstępach półrocznych.
 
15.05.2009
Zakończyliśmy ankietowanie osób bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku.

13.05.2009
Rozpoczęliśmy ankietowanie pracodawców w województwie lubelskim w ramach projektu „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy”.

08.05.2009
Przeprowadziliśmy szkolenie w Chełmie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na poziomie lokalnym” dla jednostek samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego.

04.05.2009
Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dotyczących przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach POKL dla „OK. Sp. z o.o.”.

30.04.2009
Przeprowadziliśmy w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju „Warsztaty w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego do PO Kapitał Ludzki” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu biłgorajskiego.

03.04.2009
Przeprowadziliśmy szkolenie w Biłgoraju „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na poziomie lokalnym” dla jednostek samorządu terytorialnego powiatu biłgorajskiego.

16.03.2009
Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie dotyczącą realizacji projektu „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1.

11.03.2009
Przeprowadziliśmy szkolenie w Zamościu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na poziomie lokalnym” dla jednostek samorządu terytorialnego powiatu zamojskiego.

09.03.2009
Rozpoczęliśmy realizację badań rynku pracy w powiecie kraśnickim na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku (badania pracodawców i bezrobotnych).
 

 


Aktualnie realizowane projekty:Projekty zrealizowane: 


(c) Europerspektywa 2009