go to english version   poczt@  

O FIRMIE:

EUROPERSPEKTYWA prowadzi od 2008 roku profesjonalną działalność badawczą, ewaluatorską oraz w zakresie rozwoju i innowacji. W swoich zasadach działalności inspiruje do rozwoju, współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami oraz do innowacyjności. Cechą działań Europerspektywy jest wysoka jakość i profesjonalizm. Firma współpracuje z najlepszymi ekspertami w dziedzinie projektów Unii Europejskiej, badań społecznych i ekonomicznych, w tym również w wymiarze międzynarodowym. Europerspektywa współpracuje z wieloma instytucjami: organizacjami pozarządowymi, uczelniami, szkołami, jednostkami badawczymi, administracją publiczną (w tym urzędami pracy). Jest współzałożycielem Wschodniego Klastra Doradczo-Usługowego.

Do zadań Europerspektywy należą:
badania społeczne i ekonomiczne (w tym badania rynku pracy),
ewaluacja projektów Unii Europejskiej,
analizy i ekspertyzy,
studia wykonalności (ze specjalizacją w dziedzinie badań i zasobów ludzkich),
strategie rozwoju lokalnego,
inicjatywy związane z partnerstwem lokalnym.

Założycielem Europerspektywy jest Beata Romejko – socjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań społecznych i ekonomicznych (szczególnie badań rynku pracy) oraz w ewaluacji; doradca i trener w zakresie przygotowania i zarządzania projektami unijnymi;
autor i koordynator wielu projektów UE, w tym również projektów międzynarodowych.Zapraszamy do współpracy.
 

 
 

Aktualnie realizowane projekty:
Projekty zrealizowane:


 


poczt@    (c) Europerspektywa 2009     stat4u