Prowadzimy badania:
społeczne,
gospodarki,
rynku pracy,
opinii publicznej,
marketingowe,
typu foresight,
międzynarodowe,
ewaluacyjne,
przedsiębiorstw,
konsumenckie,
potrzeb i satysfakcji klienta,
potrzeb szkoleniowych pracowników.

Opracowujemy projekty badawcze do konkursów w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), 7 Ramowy Program Badawczy, do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dla uczelni, szkół wyższych), a równocześnie realizujemy projekty badawcze w ramach tych programów.

Prowadzimy badania przy pomocy dostosowanych do potrzeb różnych metod badawczych.

Badania ilościowe,
Badania jakościowe,
Desk research,
Badania internetowe.

 Zrealizowane przez nas badania - raporty i analizy

Analizy SWOT lubelskich organizacji pozarządowych (43 analizy)

Pobierz raport PDF  Analizy SWOT lubelskich organizacji pozarządowych


Raporty z badań zrealizowanych w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy"


Pobierz raport PDF  R
aport z pierwszej edycji badań pracodawców województwa lubelskiego

Pobierz raport PDF  R
aport z drugiej edycji badań pracodawców województwa lubelskiego

Pobierz raport PDF  Raport z trzeciej edycji badań pracodawców województwa lubelskiego

Pobierz raport PDF  R
aport z badań bezrobotnych kobiet w województwie lubelskim

Pobierz raport PDF  Raport z badań osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą ze wsparciem w postaci dotacji udzielonej przez powiatowy urząd pracy
   
Pobierz raport PDF  Raport z badań mikroprzedsiębiorców z województwa lubelskiego
 

Raporty i analizy z badań zrealizowanych w ramach projektu  "Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi"

 Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej


Raporty i analizy z badań zrealizowanych w ramach projektu "Lubelskie obserwatorium problemów społecznych"

  Raport z badań instytucji pomocy i integracji społecznej województwa lubelskiego

  Raport z badań osób długotrwale bezrobotnych w województwie lubelskim

  Raport z badań osób niepełnosprawnych bezrobotnych
w województwie lubelskim

  Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim


Raporty i analizy z badań zrealizowanych w ramach projektu  "Lubelskie obserwatorium gospodarcze"

 Lubelskie obserwatorium gospodarcze - Aktualne trendy i prognozowane zmiany


Raporty i analizy z badań zrealizowanych w ramach projektu
 "Obudź w sobie olbrzyma - innowacyjne metody wydłużenia aktywności zawodowej"

  Analiza rozwiązań prawnych w kontekście wydłużania aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia

  Raport z badań osób pracujących w wieku 50+ z terenu województwa lubelskiego

  Strategie i metody wydłużania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Analiza rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej

              Strategie e metodi per allungare la vita attiva degli over 50 (wersja włoska)

  Wieloaspektowa charakterystyka sytuacji życiowej osób 50+
w perspektywie aktywności zawodowej

  Raport z badań pracodawców zatrudniających osoby 50+ z województwa lubelskiego


Analizy i ekspertyzy powstałe podczas realizacji projektu "Innowacyjny program przygotowania do wykonywania pracy zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością"

  Analiza współczesnego stanu badań dotyczących edukacji
i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością umysłową

  Ekspertyza dotycząca metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w Anglii
 

              Ekspertyza dotycząca metod pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo w
                        Anglii (wersja angielska)

  Analiza aktualnie dostępnych koncepcji opisu i oceny zainteresowań i kompetencji zawodowych

asf  Analiza aktualnie stosowanych metodyk wspierania rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnością

 

 

Aktualnie realizowane projekty:
Projekty zrealizowane:


 


(c) Europerspektywa 2009