Prowadzimy badania ewaluacyjne projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy zarówno pomoc w doborze właściwych dla danej sytuacji technik badawczych, jak i realizację samego badania ewaluacyjnego.

Realizujemy ewaluację.:
w fazie planowania - ewaluacja ex-ante,
w trakcie realizacji projektu - ewaluacja mid-term,
po zakończeniu realizacji projektu - ewaluacja ex-post.

Badania ewaluacyjne koncentrują się na najtrudniejszych do zmierzenia „rezultatach miękkich” projektu (np. zmiany postawy czy motywacji beneficjentów).

Posiadamy duże doświadczenie w badaniach ewaluacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (mi.in. SPO RZL, ZPORR, Equal, Leonardo da Vinci).

 

Aktualnie realizowane projekty:


Projekty zrealizowane: 


 


(c) Europerspektywa 2009