20.01.2011
Do 400 adresatów z instytucji związanych z rynkiem pracy województwa lubelskiego wysłaliśmy publikację pt.: „Obserwatorium Lubelskiego Rynku Pracy”, zawierającą wszystkie raporty z badań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Osoby, które otrzymają książkę prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się w przesyłce i szybkie odesłanie jej w załączonej kopercie zwrotnej. Bardzo zależy nam na Państwa opinii i za jej wyrażenie z góry dziękujemy.

17.01.2011
14.01.2011 odbyła się konferencja, na której przedstawiliśmy wyniki z badań zrealizowanych podczas trwania projektu. Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną obecność i zainteresowanie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Zapraszamy na stronę główną projektu w celu obejrzenia zdjęć z konferencji oraz pobrania elektronicznej wersji materiałów konferencyjnych i publikacji "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".

02.12.2010

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT
„OBSERWATORIUM LUBELSKIEGO RYNKU PRACY”
Dnia 14 stycznia 2011 r. organizujemy konferencję zatytułowaną „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy", która będzie podsumowaniem projektu realizowanego przez naszą firmę.
Miejsce i czas konferencji: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, sala konferencyjna, Plac Litewski 2, Lublin, rozpoczęcie o godzinie 10.00.
Uwaga! W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go pocztą e-mail na adres agnieszka@europerspektywa.pl lub faksem pod numer 81 444 50 98 do dn. 12 stycznia 2011. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

program konferencji

formularz zgłoszeniowy


10.11.2010
Trwają przygotowania do konferencji podsumowującej realizację projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Zaprosiliśmy do wygłoszenia prelekcji autorów raportów z poszczególnych badań oraz naukowców z lubelskich uczelni UMCS i KUL. Już wkrótce zamieścimy na stronie szczegółowy program spotkania.

10.08.2010
Trwa analiza danych z badań mikroprzedsiębiorców. Zakończyliśmy kodowanie i wprowadzanie danych do komputera oraz sporządziliśmy obliczenia statystyczne. Już niebawem powstanie raport z badań.

02.07.2010 r.

Zakończyliśmy realizację trzeciej - ostatniej edycji badań pracodawców z terenu województwa lubelskiego.

19.03.2010 r.
Zakończyliśmy przyjmowanie ankiet pocztowych odsyłanych przez mikroprzedsiębiorców, osoby, które uzyskały dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bezrobotne kobiety. Odpowiedziało nam ok. 20-25% respondentów do których adresowaliśmy badania. Wszystkim osobom, które zadały sobie trud i poświęciły czas na wypełnienie i odesłanie ankiet składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy także pracownikom powiatowych urzędów pracy, którzy pomagali nam w przeprowadzeniu badań. Przystępujemy do opracowania uzyskanych danych. Do lektury raportów z badań zachęcamy pod koniec czerwca br.

10.02.2009 r.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z drugiej edycji badań pracodawców, jakie zrealizowaliśmy w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Autorem raportu, który możecie Państwo pobrać ze strony projektu z działu "raporty" jest dr Krzysztof Markowski (Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie).

28.12.2009 r.

Napłynęło już do naszego biura kilkadziesiąt ankiet odesłanych przez osoby bezrobotne, które biorą udział w prowadzonych przez nas badaniach. Wszystkim respondentom serdecznie dziękujemy i zachęcamy pozostałych do wypełnienia i odesłania ankiety.

05.12.2009 r.
Rozpoczęliśmy wysyłanie ankiet pocztowych do bezrobotnych kobiet oraz do osób, które uzyskały dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nasi ankieterzy adresują koperty w urzędach pracy, dzięki czemu nie następuje przekazanie danych osobowych. Dziękujemy dyrektorom urzędów pracy za przychylność i współpracę.

30.11.2009 r.
Zakończyliśmy realizację drugiej edycji badań pracodawców z terenu województwa lubelskiego.

02.11.2009 r.
Rozpoczęliśmy ankietowanie osób zarządzających zakładami pracy, gdzie zatrudnionych jest powyżej 9 osób. Jest to druga edycja badań pracodawców w ramach projektu. Z raportem z pierwszej edycji można zapoznać się na podstronie projektu, w dziale "raporty".

30.10.2009 r.
Metodologie i kwestionariusze badawcze dotyczące badań bezrobotnych kobiet i osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą w wyniku dotacji z urzędu pracy są już gotowe.

10.10.2009 r.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z pierwszej edycji badań pracodawców, jakie zrealizowaliśmy w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Autorem raportu, który możecie Państwo pobrać ze strony projektu z działu "raporty" jest dr Dariusz Wadowski (Instytut Socjologii KUL).

01.09.2009 r.
Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem metodologii i kwestionariuszy badawczych do badań bezrobotnych kobiet oraz osób, które otrzymały dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy". Opracowują je odpowiednio dr Dariusz Wadowski i dr Bohdan Rożnowski (obaj KUL). Badania realizowane będą za pomocą ankiet pocztowych na próbach obejmujących wszystkie powiaty województwa lubelskiego.

30.08.2009 r.
Metodologia badań mikroprzedsiębiorców i kwestionariusz badawczy w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy" już gotowe.

30.07.2009 r.
Przystępujemy do opracowania metodologii badań i kwestionariusza badawczego dotyczących badań mikroprzedsiębiorców w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".
Metodologię i kwestionariusz opracowuje dr Bohdan Rożnowski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badanie będzie realizowane za pomocą ankiety pocztowej w grudniu 2009 i styczniu 2010 r.

20.07.2009 r.
Po wykonaniu obliczeń statystycznych przystępujemy do opracowania raportu z badań pracodawców w ramach projektu "Obserwatorium lubelskiego rynku pracy".
Raport opracowuje dr Dariusz Wadowski z Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

06.07.2009  r.
Zakończyliśmy ankietowanie pracodawców w województwie lubelskim w ramach projektu „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy”. Badania będą przeprowadzone jeszcze dwukrotnie w odstępach półrocznych.

13.05.2009 r.
Rozpoczęliśmy ankietowanie pracodawców w województwie lubelskim w ramach projektu „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy”.

16.03.2009 r.
Podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie dotyczącą realizacji projektu „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1.

  

 

Aktualnie realizowane projekty:


Projekty zrealizowane:


 


(c) Europerspektywa 2009