Realizujemy szkolenia związane z tematyka projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
„Pisanie i zarządzanie projektami UE”,
„Monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość i PEFS w projektach PO KL”
„Zarządzanie budżetem w projektach PO KL”.

Programy naszych szkoleń dostosowujemy elastycznie do potrzeb uczestników. Kładziemy duży nacisk na praktyczny wymiar zajęć, układając program szkoleń tak, aby części warsztatowe stanowiły dużą część szkolenia. Zatrudniamy najbardziej doświadczonych trenerów w dziedzinie projektów UE.

 

Aktualnie realizowane projekty:

Projekty zrealizowane:


 


(c) Europerspektywa 2009